Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ole G. Hertzenberg slutter i Sau og Geit

Uenig med NSG om målsetting og drift av medlemsbladet «Sau og Geit».

NSG og undertegnede er enige om å avslutte samarbeidet grunnet uenighet om målsetting for/og drift av medlemsbladet «Sau og Geit», skriver Hertzenberg i en e-post.

Hertzenberg fratrer stillingen som redaktør i bladet fra og med i dag, 12. oktober.

«Jeg kommer nå til å gå tilbake til mitt tidligere virke i mitt eget konsulentfirma - Cultivo Kommunikasjon AS. Dette innebærer at jeg også framover kommer til å jobbe med kommunikasjonsoppgaver innenfor landbruk og næringsmiddelindustri», skriver han videre.

Annonse

Bråk etter årsmøtet

Måten Hilmar Kleppe, styremedlem i Norsk Sau og Geit (NSG), blei vraka på under årsmøtet i mars, har skapt uro i NSG.

Hilmar Kleppe har i ettertid trekt seg som fylkesleder i Møre og Romsdal Sau og Geit.

I juli gjennomførte NSG et lukka, ekstraordinært representantskapsmøte. I en felles utsegn etter møtet ga representantskapet NSG-styret full tillit, og avviste at det hadde skjedd noen feil under årsmøtet.

Neste artikkel

58 kull med jervevalper påvist i 2018