Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økt ubalanse på svin og sau

Overproduksjonen av svinekjøtt ventes å øke med ytterligere 1 800 tonn i 2018. Ubalansen øker også i sauemarkedet.

Det viser Norturas nyeste totalmarkedsprognose for 2018. For svinemarkedet, viser prognosen et overskudd på 4 300 tonn i 2018 – det vil si 1 800 tonn høyere enn i forrige prognose.

– Vi ser nå at reguleringslageret av gris vokser hurtig. Det skyldes en kombinasjon av høye tilførsler av gris, og at etterspørselen etter helt slakt går ned, trolig som følge av at aktørene reduserer egne lager, sier direktør Ole Nikolai Skulberg for Totalmarked kjøtt og egg i en pressemelding onsdag.

Nortura påpeker at det er krevende å håndtere et overskudd på 4 300 tonn innenfor de tilgjengelige virkemidlene. Derfor må produksjonen ned, fastslår Skulberg.

Han oppfordrer landets svinebønder til å levere lettere gris, samt redusere seminen. Økt kapasitet gjennom nyetableringer er det ikke rom for i dag, poengterer han.

Økning også på sau

Annonse

Det er ikke bare i svinemarkedet at markedsubalansen ventes å bli ytterligere forsterket. Norturas nye prognose viser også et forventet overskudd på 2 100 tonn i 2018 – etter at importkvotene er tatt inn.

Dermed har overskuddet økt med 1 400 tonn fra forrige prognose.

– Endringen skyldes lavere salg av helt slakt i 1. tertial enn det som lå inne i prognosen fra mars, skriver Nortura i pressemeldingen.

Bedre for storfe og egg

På den positive siden, er det nå bedring å spore i markedssituasjonen i storfemarkedet og innen egg. Nortura forventer et underskudd på storfekjøtt i 2018 på om lag 7 600 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det om lag 400 tonn mindre underskudd enn i forrige prognose. Produksjonen er vente tå øke med 1 prosent fra 2017.

For egg viser prognosen nå balanse i 2018, etter at 563 tonn er tatt ut gjennom førtidsslakting.

Neste artikkel

– Bøndene må ut og møte forbrukerne