Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økt press på Solberg etter ulvevedtak

Ap og Sp krever svar fra Solberg-regjeringen på en rekke spørsmål i kjølvannet av lisensfellingsvedtaket.

Hele landbruksnæringa, så vel som opposisjonen på Stortinget, reagerer på Klima- og miljødepartementets lisensfellingsvedtak denne uka. Det var mandag 17. desember departementet besluttet å ta ut ulv i Slettåsreviret i Hedmark, men frede både Hobølreviret i Østfold og Mangenreviret i Akershus. Vedtaket er en overprøvring av rovviltnemnders vedtak om uttak av ulv i alle de tre flokkene.

Krever en redegjørelse i Stortinget

I et brev til statsminister Erna Solberg, krever Ap og Sp at regjeringen så snart som mulig i Stortinget redegjør nærmere for vedtaket. I brevet spør Aps parlamentariske leder og partileder Jonas Gahr Støre og Sps parlamentariske leder Marit Arnstad:

* Hva er årsaken til at regjeringen ikke forholder seg til Stortingets vedtatte bestandsmål på 4-6 ynglinger, og på denne bakgrunn tilsidesetter vedtak i rovviltnemnda om uttak av revirene på Mangen og i Hobøl, som ville bidratt til å få bestanden ned mot bestandsmålet?

* Hva er årsaken til at regjeringen ikke anerkjenner rovviltnemndenes faglige oppgaver og myndighet? Partiene viser til at dette er andre gang regjeringen underkjenner rovviltnemndenes vedtak.

* Er regjeringen av den oppfatning at det trengs en lovendring for å kunne oppfylle de vedtak Stortinget har gjort om bestandsmål og uttak av ulv?

Annonse

Norskog stiller seg fullt og helt bak at regjeringen nå må redegjøre i Stortinget med bakgrunn i Ap og Sps spørsmål.

Organisasjonen reagerer videre på at departementet mener skadene og skadepotensialet i Hobølreviret og Mangenreviret er for lavt til at det kan tillates uttak i disse områdene. Norskog viser til store samfunnstap som følge av bønder og skogeieres svekkede eiendomsrett og forvaltning av lokale ressurser.

– Innenfor ulvesona er det beregnet et tap i jaktbasert utmarksturisme på 40 millioner kroner per år, som følge av ulv og rundt 1 milliard kroner i tapte eiendomsverdier. Tapt beiterett overstiger disse beløpene mange ganger. Departementets juridiske begrunnelse for hvorfor man ikke kan etterleve det bestandsmålet som Stortinget fastsatte, er uforståelig. Etter vår oppfatning, er vedtaket et resultat av en politisk vilje og ikke en konsekvens av et juridisk problem, skriver Norskog i et eget brev til statsminister Erna Solberg (H).

Solberg forsvarer ulvevedtaket

Under Solbergs halvårskonferanse for pressen torsdag, ga Solberg uttrkk for at vedtaket er «prinsipielt viktig».

– Nå har vi fattet et vedtak jeg mener er prinsipielt veldig viktig, for nå forvalter vi også innenfor ulvesonen. Det er en sak som kan komme til juridisk prøving. Vi har vært opptatt av at prinsippet om å forvalte i ulvesonen, basert på det Stortinget har sagt, kanskje er det aller viktigste vi prøver, sier Solberg til Nationen under konferansen.

Statsministeren mener også at regjeringen nå følger opp Stortingets vedtak.

Neste artikkel

– Forvaltningen av rovvilt og beskyttelse av beitenæringene fungerer ikke etter hensikten