Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økt omsetningsavgift på melk og storfe

Mandag 1. juli økes omsetningsavgiften på ku- og geitemelk med 10 øre. For storfekjøtt er økningen 40 øre.

Omsetningsavgiften på ku- og geitemelk økes til 22 øre, som et ledd i nedskaleringen av produksjonen. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
Omsetningsavgiften på ku- og geitemelk økes til 22 øre, som et ledd i nedskaleringen av produksjonen. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Norsk melkeproduksjon må som kjent reduseres kraftig som følge av at eksportstøtten forsvinner fra 2021. Som et ledd i nedskaleringen, har Omsetningsrådet nå vedtatt en økning av omsetningsavgiften på melk.

Omsetningsavgiften på ku- og geitemelk økes med 10 øre til 22 øre per liter melk fra 1. juli 2019.

For storfekjøtt, er det vedtatt en økning på 40 øre per kilo, melder Landbruksdirektoratet. Årsaken er større reguleringslager ved inngangen av året enn først antatt, samt større utgifter til frysefradrag.

Formelt, er det Landbruks- og matdepartementet som har fastsatt satsen etter tilrådning fra Omsetningsrådet. Det er også fastsatt satser for egg, kjøtt og korn.

Nedskaleringsplan innen 1. oktober

Hva melk angår, ble partene i årets jordbruksforhandlinger enige om at nedskalering av melkeproduksjonen vil bli gjennomført ved bruk av forholdstallet på disponibel kvote og oppkjøp av melkekvoter som finansieres av omsetningsavgiften på melk.

Hensikten med de økte avgiftene, er å øke likviditeten i melkefondet, og dermed legge til rette for at melk kan kjøpes opp i omsetningsrunden i 2020.

I årets jordbruksforhandlinger ble det videre enighet om at et samlet opplegg for nedskaleringen skal være etablert senest 1. oktober 2019.

Annonse

Markedsregulator Tine vil vurdere nivået på omsetningsavgiften på nytt når regelverket for nedskalering av melkeproduksjon er klart, opplyser Landbruksdirektoratet.

Overproduksjonsavgiften for ku- og geitemelk holdes uendret på 4,80 kroner per liter.

Øvrige endringer

* For egg, blir avgiften endret fra 70 øre til 80 øre.

* For svin, sau og lam, er omsetningsavgiften vedtatt redusert med 40 øre per kg.

* Maksavgift på korn settes til 5,5 øre.

* Maksimalsatsen for omsetningsavgiften på korn, erter og oljefrø i kornåret 1. juli 2019 til 30. juni 2020 er fastsatt til 5,5 øre per kg.

Neste artikkel

Frykter konkurs og slakt