Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økt innmelding til slakteriene

Nortura er opptatt av at dyr ikke skal slaktes før tiden. Men aktiviteten har i sommer vært høyere enn normalt på Norturas slakterier.

Nortura konstaterer noe økning i innmeldingen til Nortura-slakteriene i sommer – med en topp tidlig i juli. Foto: colourbox.com

– Vi ser noe økning i innmeldingen til våre slakterier i sommer – med en topp tidlig i juli. Samtidig opplever vi at den informasjonen som har gått ut til medlemmene, samt møtene flere aktører har stått bak, har avhjulpet situasjonen, sier assisterende kommunikasjonssjef Eskil Pedersen til Bondebladet.

Hvilke konsekvenser den økte aktiviteten på slakteriene får for pris og markedssituasjonen, er noe Nortura vil komme tilbake til når konsernet har fått bedre oversikt over tallene. Det vil Nortura ha litt ut i august, opplyser Pedersen.

– For mange produsenter, har dette vært en veldig tøff sommer. Men det er en lang verdikjede her, og det tar noe tid før man ser konsekvensene senere i verdikjeden, påpeker han.

Annonse

– Viktigst å være en støttespiller

For Nortura,, er det viktigste nå å være gode rådgivere og støttespillere for bonden, samt legge logistikken til rette på slakteriene, påpeker konserndirektør Ellen Flø Skagen for kommunikasjon og samfunnsansvar i Nortura.

– Det er ferietid, og vi har måttet kalle inn noe ekstra mannskaper, men vi opplever stor dugnadsånd og solidaritet i hele landbruksfamilien nå, sier hun i en pressemelding torsdag.

Norturas rådgivere har de siste ukene gjennomført møter over hele Østlandet. Felles mål i landbruket er å undersøke alle andre muligheter før man velger å sende dyr til slakt.

– Vi må nå legge storfeslakt på reguleringslager, og så lenge vi gjør det mener vi det er feil å stimulere til import, noe også myndighetene har hatt til følge. Vi håper nå at både forbruker og handelen støtter oppom norsk storfekjøtt i den situasjonen vi er i, sier Flø Skagen.

Neste artikkel

Nær balanse for storfe