Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økologene krever klimaregnskap på hver eneste gård

Danske økologer har fremsatt en klimaplan for landbruket. «Superinteressant idé», mener grønn tenketank.

Ikke-kvotepliktig sektor i Danmark, herunder jordbruket, skal kutte klimagassutslipp i nesten samme omfang som Norge. Bildet er tatt på Jylland i Danmark. Foto: Øystein Heggdal
Ikke-kvotepliktig sektor i Danmark, herunder jordbruket, skal kutte klimagassutslipp i nesten samme omfang som Norge. Bildet er tatt på Jylland i Danmark. Foto: Øystein Heggdal

Også i Danmark raser debatten om landbrukets klimaansvar. Næringa er blitt beskyldt for manglende klimaansvarlighet, og det samme har regjeringen. Kritikerne mener regjeringen lar danske bønder slippe billig unna, all den tid næringa i landet står for om lag 20 prosent av de samlede CO2-utslippene.

Som et av de rikeste landene i Europa målt i BNP per innbygger, er Danmark – som Norge – blant landene som må kutte aller mest klimagassutslipp fra transport, bygninger, landbruk, avfall, arealbruk og skogbruk. Norge må kutte 40 prosent fra ikke-kvotepliktig sektor innen 2030, mens Danmark må kutte 39 prosent.

Vil forplikte hvert eneste gårdsbruk

Nå har Økologisk Landsforening i Danmark kommet opp med en plan for reduserte klimagassutslipp i jordbruket spesifikt. Sentralt står å etablere såkalt klimaregnskap på hver eneste danske gård.

– Det viktige er at landbruket har en stor mulighet til å bidra til løsningen av klimaproblemet med en ambisiøs og framtidsrettet klimapolitikk for hele landbruket. Vi skal ha riktig mange løsninger i spill. Her er hele ideen om et CO2-regnskap per gård viktig. Det kan gjøres uten at man trekker teppet vekk under de danske bøndene og matvarevirksomhetene, uttaler formann Per Kølster i Økologisk Landsforening til landbrugsavisen.dk.

Annonse

Tenke lokalt

Ideen høster gehør hos den danske grønne tenketanken Concito. «Superinteressant», mener Concito.

– Det betyr at man kan registrere utledningen helt lokalt og arbeide med hva som gir mest effekt på den enkelte gård, sier programleder Michael Minter i Concito.

Formann for økologiseksjonen i Landbug & Fødevarer, Danmarks svar på Norges Bondelag, uttaler kjapt at det er viktig at landbruket er med i klimakampen, men kommenterer ikke noe nærmere rundt muligheten for klimaregnskap på hver gård.

Neste artikkel

Danske pelsdyrbønder venter fortsatt på erstatning