Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økende halmtrafikk

Det nye grovfôrteamet melder om stadig økende salg av halm. Kan alle bidra, kommer vi langt, sier Norsk Landbruksrådgiving (NLR).

Ved omsetning av halm må det gjøres en avtale mellom selger og kjøper. Det er kjøpers ansvar å få halmen presset og transportert, opplyser NLR. (Arkivfoto)
Ved omsetning av halm må det gjøres en avtale mellom selger og kjøper. Det er kjøpers ansvar å få halmen presset og transportert, opplyser NLR. (Arkivfoto)

Felleskjøpet og Tine har etablert et felles team for å sikre formidling av halm. Teamet skal følge opp forespørsler og innmeldinger om fôrbehov fortløpende. Oppstartsfasen har vært hektisk, forteller teamleder Jon Grønsberg.

Bønder vil selge

– Vi ser at det blir en stadig større halmtrafikk. Folk vil selge halm. Alt korn er imidlertid ikke tresket ennå, og det er forskjeller mellom de ulike delene av landet, sier Grønsberg til Bondebladet.

Han har ikke per nå totaltall på produsert halm som er tilgjengelig til bruk, eller andelen av halmen som er blitt omsatt til dyrefôr. Men han venter å ha tall klare om få uker.

Teamet samarbeider med nettjenesten forformidling.no, og er i tillegg i dialog med Nortura. Hensikten med det er å koordinere innsatsen best mulig opp mot husdyrprodusenter i fôrkrise.

– Jeg er glad for at vi har fått til et samarbeid. Målet vårt er å få gjennomført initiativene som kommer inn, og at vi får formidlet salg til alle dem som trenger halm, sier Grønsberg.

Ved omsetning av halm må det gjøres en avtale mellom selger og kjøper. Norsk Landbruksråd­giving (NLR) opplyser at det er kjøpers ansvar å få halmen presset og transportert. Selger rådes likevel til å bistå med lokalkunnskap om pressekapasitet i nærområdet, samt opplyse om aktuelle transporter som kan samkjøres.

Annonse

NLR opplyser ellers at «halm på rot» har en anslått verdi på 15-20 øre per kilo. NLR håper alle bønder vil rette seg etter denne prisantydningen.

Ber bøndene være pro-aktive

Rådgiver kornvekster i NLR Øst, Bjørn Inge Rostad, opplever at norske bønder nå er inne i en god «halmdugnad».

– Det er positivt. Vi vet ikke hvor stort behovet er, sett opp mot hva som kan berges, men om alle kan bidra, kommer vi langt. Bøndene er jo blitt veldig oppfordret til å berge mest mulig halm.

Tilgangen er variabel, men sør i Østfold er det mer normale avlinger og mer halm å hente, forteller han. I Akershus arrangerer de lokale bonde­lagene nå møteserier i samarbeid med landbrukskontorene i kommunene. Temaet for disse møtene er ikke minst halmberging. Fylkesleder Sigurd Enger i Akershus Bondelag oppfordrer bøndene til å være pro-aktive, all den tid det ligger an til å bli mye mindre halm tilgjengelig enn ventet.

– Nå er det viktig at alle husdyrbønder sørger for at de får nok halm. Jeg tror en del husdyrbønder kanskje tror at det holder å sette seg opp på en liste, men husdyrbonden må selv kontakte instansene. I dag er det mange husdyrbønder som ikke har vinterfôret på plass, for å si det sånn. Dessverre blir det også slaktet en del dyr, selv om vi har sagt at dét er siste utvei, forteller Enger.

Samtidig er det i Akershus slått ned en del korn til grøntfôr.

– Men det blir veldig knapt med grovfôr. En stund var vi redde for å si at alle må ta vare på all halmen, men det er vi ikke nå.

Neste artikkel

Vil endre regelverk for fangvekster