Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nytt toppmøte om tiltak mot skrantesyke

Landbruksministeren møter fredag EU-kommisær Vytenis Andriukaitis for å diskutere tiltak mot skrantesyken.

Hittil er det påvist 14 dyr med skrantesyke i Norge. En hel villreinstamme i Nordfjella skal slaktes ned for å komme den fryktede hjortedyrsykdommen til livs. Bildet er fra uttak av villrein første dag av den statlige fellingen. Foto: Petter Braaten, Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

EU ser med økende bekymring på utbredelsen av skrantesyke (CWD) i Norge. Per januar 2018 er det funnet 14 dyr med påvist skrantesyke i Norge, men Mattilsynet forventer at tallet vil fortsette å stige.

Som kjent skal en hel villreinstamme i Nordfjella (2200 rein) slaktes ned for å komme skrantesyken til livs.

Fredag denne uka møter landbruks- og matminister Jon Georg Dale EU-kommisær for helse og mattrygghet Vytenus Andriukaitis. Temaet for møtet er nettopp skrantesyke. De to vil da komme inn på både status for tiltak som gjennomføres i Norge for å bekjempe sykdommen, og foreslåtte beskyttelsestiltak i EU.

Annonse

Dale og Andriukaitis har møttes flere ganger tidligere. Allerede høsten 2016 ble de enige om å jobbe sammen i kampen mot den fryktede hjorteviltsykdommen. Da var det påvist fem tilfeller av skrantesyke i Norge; tre på villrein og to på elg. Det er første gang sykdommen er påvist her til lands. Skrantesyke er dødelig for dyra som rammes.

– Vi er veldig bekymret for dette, og vi er enige om å samarbeide tett, uttalte Andriukaitis etter samtaler med landbruksministeren den gang.

Ett av problemene er at dyr kan trekke over landegrensene, og EU vil derfor legge til rette for samarbeid mellom Finland, Sverige og Norge, lovte Andriukaitis.

EU-kommisær for helse og mattrygghet, Vytenis Andriukaitis, er bekymret for utbredelsen av skrantesyke i Norge. Fredag møter han lamdbruks- og matministeren for å diskutere beskyttelsestiltak – både i Norge og EU. Her er Andriukaitis under et besøk på Svalbard høsten 2015. Foto: Anders Sandbu

Neste artikkel

Rekorddårlige målinger for norsk mat