Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nytt tilfelle av skrantesjuke i Nordfjella

Veterinærinstituttet har bekreftet påvisning av et nytt tilfelle av skrantesjuke (CWD).

Det er en voksen villreinbukk skutt under statlig felling som var smitta. Diagnosen er basert på ELISA- og Western Blot-undersøkelse av hjerne og lymfeknute, skriver Veterinærinstituttet.

Det ble kun påvist skrantesjuke i prøve fra lymfeknute. Dette tilfellet er det 14. reinsdyret påvist med skrantesjuke fra Nordfjella.

Skrantesjuke er en dødelig prionsjukdom som finnes hos hjortedyr. Symptomer på skrantesjuke er avmagring, pjuskete pels, hyppig urinering og unormal oppførsel, for eksempel dyr som ikke skyr mennesker.

Annonse

Skrantesjuke hos hjortevilt, eller Chronic Wasting Disease (CWD), vil mest sannsynlig bli introdusert til EU-land, mener EFSA – den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet.

Spredningen vil skje gjennom forflytning av levende hjortevilt (reinsdyr og elg) mellom Norge, Sverige og Finland, skriver EFSA i en rapport som kom i 2017.

I Norge er 36 895 CWD-prøver undersøkt fra 2016 og fram til nå. Til sammen er 18 positive tilfeller av skrantesjuke registrert i Norge.

Neste artikkel

Fann skabb på to avliva revar i Alta