Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nytt selskap skal hjelpe nye skogprosjekter

Nå skal det bli enklere å skaffe til veie kapital til gode skogprosjekter i en tidlig fase.

Det nye investeirngsselskapet Shelterwood AS skal i utgangspunktet investere i norske selskaper., og innovative løsninger i tre kan bli et viktig område for selskapet. Her sees noe av innsiden i det kommende Mjøstårnet i Brumunddal. Bygget overtar statusen som verdens høyeste hus i tre, og vil stå ferdig i løpet av 2018. Illustrasjon: Voll Arkitekter AS / EVE Images
Det nye investeirngsselskapet Shelterwood AS skal i utgangspunktet investere i norske selskaper., og innovative løsninger i tre kan bli et viktig område for selskapet. Her sees noe av innsiden i det kommende Mjøstårnet i Brumunddal. Bygget overtar statusen som verdens høyeste hus i tre, og vil stå ferdig i løpet av 2018. Illustrasjon: Voll Arkitekter AS / EVE Images

Et nyopprettet investeringsselskap kalt Shelterwood AS, skal få fart på skog- og trenæringen. Selskapet består av fem aktører: Investinor, Norsk Skogkapital, Skogbrand Forsikring, Borregaard og Norske Skog.

– Shelterwood er et riktig svar på en sentral utfordring i skog- og trenæringen. Vi ser nå en oppgang med mange lovende prosjekter som trenger finansiering, men så langt har det vært vanskelig å finne kapital til gode prosjekter i en tidlig fase. Her kan Shelterwood utgjøre en viktig forskjell, sier rådgiver i Norges Skogeierforbund, Erlend Grøner Krogstad i en pressemelding fredag.

Annonse

Det er allerede satt av 50 millioner kroner i selskapet, og Shelterwood planlegger å gjennomføre fem til ti investeringer på mellom 1 til 10 millioner kroner.

I utgangspunktet skal Shelterwood investere i norske selskaper, men selskapet vil også kunne investere i utenlandske selskaper med norsk relevans.

– Det er spesielt gledelig at dette selskapet forvaltes sammen av Investinor, viktig norsk industri og skogeiersamvirket. Et slikt samarbeid vil gjøre det lettere å finne og finansiere de gode prosjektene, men også å ta tak i felles utfordringer i verdikjeden. Det er avgjørende for å lykkes i den sterke internasjonale konkurransen, sier Grøner Krogstad.

Neste artikkel

Per Aas til minne