Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nytt håp for bønder som ikke fikk søkt tilskudd

Steinkjer-par lå an til å tape hele produksjonstilskuddet. Nå har landbruksministeren bedt direktoratet se på søknaden på nytt.

Torill Sværd og Bjørn Tore Lindset driver melkeproduksjon i Steinkjer. trodde de hadde levert søknaden innen fristen, men den var ikke gått gjennomBildet er tatt under om- og påbygging til lausdrift. (Foto: Privat)
Torill Sværd og Bjørn Tore Lindset driver melkeproduksjon i Steinkjer. trodde de hadde levert søknaden innen fristen, men den var ikke gått gjennomBildet er tatt under om- og påbygging til lausdrift. (Foto: Privat)

Torill Sværd og Bjørn Tore Lindset trodde de hadde levert søknaden innen fristen, men den var ikke gått gjennom. Reglene er slik at om ikke søknaden er levert før søknadsportalen stenger, mister du hele tilskuddet.

For ekteparet i Steinkjer er det 429 000 kroner. De er blant tolv søkere som havnet i denne situasjonen i 2019.

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) tok opp saken i Stortingets spørretime onsdag forrige uke.

– Bondebladet har omtalt en sak der en bonde har gjort en feil i forbindelse med innlevering av søknad om produksjonstilskudd. Jeg er kjent med at det er flere tilsvarende saker der bønder nå står i fare for å tape hundretusenvis av kroner på grunn av relativt sett små feil gjorde i forbindelse med innlevering av slik søknad. Vil statsråden sette hensynet til enkeltpersoner framfor hensynet til systemet og sørge for at disse bøndene får utbetalt produksjonstilskudd, spurte Pollestad.

Burde vært mer lempelig

Landbruksministeren understreket at det er nødvendig med frister, og at disse er til blant annet for at det store flertallet som søker innen fristen skal få pengene til rett tid.

Annonse

I de tilfellene hvor staten kan se at bøndene har vært inne i søknadssystemet har hun likevel bedt landbruksdirektoratet se på søknadene om igjen.

– President, felles for de sakene jeg har blitt gjort kjent med, er at søkerne mener de har vært inne i søkersystemet, men ikke klart å levere søknaden på rette måte. Jeg mener derfor det er grunn til å vurdere om fristene burde vært praktisert mer lempelig, for søkere vi ser har vært inne i søknadssystemet før endelig frist. Derfor president, vil jeg be Landbruksdirektoratet se på den type saker på nytt igjen, sa Bollestad.

Jobber med saken

Dersom det skal være noen hjelp i at direktoratet ser på sakene på nytt, må det bety at bøndene får levere søknadene. Bondebladet har spurt Landbruksdepartementet om de får det, men har ikke fått noe klart svar.

Olaug Bollestad satt opptatt i møter knyttet til koronasituasjonen, og fikk ikke klarert.

Landbruksdirektoratet, som behandler klagesakene, er klar over signalene som ble gitt i Stortinget. De venter på et brev fra departementet, som i skrivende stund ikke er ferdig skrevet.

System og mennesker

Bollestad sier det ikke er noe mål å sette systemet foran enkeltpersoner.

– Det er ikke et mål å sette systemet foran enkeltpersoner, slik representanten Pollestad antyder. Systemet er til for norske bønder og er nettopp utformet for at flest mulig, og så raskt som mulig, skal få utbetalt riktig produksjonstilskudd. Det er grunnen til at vi har et slikt system. Det er ikke bare i produksjonsstøtte vi har et slikt system: Vi gjør det i skatteetaten, og i lån til studenter. Dette er krav nettopp for å hjelpe folk til å komme inn. Så vil jeg be direktoratet se på de sakene hvor vi vet de har vært inne i søkesystemet. Men vi må ha grensa en plass, nettopp for å sikre alle de 39 500 søkerne som faktisk har gjort dette riktig, og venter på pengene, sier landbruks- og matministeren.

Neste artikkel

Regjeringa dropper dobbel mottaksplikt på kjøtt