Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nytt FN-program for videre korona-håndtering

Koronapandemien kan ifølge Verdensbanken sende 100 millioner flere mennesker inn i ekstrem fattigdom. FNs landbruksorganisasjon lanserte tirsdag et program som skal avverge global matkrise.

FAO understreker behovet for å mobilisere alle slags ressurser og samarbeid både på regionalt, nasjonalt og globalt nivå for å begrense videre skadevirkninger for mat og landbruk. Illustrasjonsfoto: Shutterstock/Gajus
FAO understreker behovet for å mobilisere alle slags ressurser og samarbeid både på regionalt, nasjonalt og globalt nivå for å begrense videre skadevirkninger for mat og landbruk. Illustrasjonsfoto: Shutterstock/Gajus

FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) presenterte tirsdag sitt nye, sammensatte respons- og hjelpeprogram i lys av den globale Covid-19-krisen. Programmet skal avverge en global matkrise både under og etter pandemien. Samtidig skal programmet se på utvikling av matsikkerhet og ernæring i et langtidsperspektiv.

Forventer full mobilisering på alle plan

Nå bes det om en startbevilgning på 1,2 milliarder dollar til begynnende investeringer for å støtte opp om målene i det nye programmet.

Både privat og offentlig sektor var representert da programmet ble lansert under et digitalt møte i Roma tirsdag. FAO organiserte møtet, og understreket behovet for å mobilisere alle slags ressurser og samarbid både på regionalt, nasjonalt og globalt nivå.

– Vi kan ikke lenger ha en "business as usual"-tilnærming, understreket FAO-direktørgeneral QU Dongyu i sitt innlegg.

Han la til:

– Vi må jobbe veldig hardt for å begrense Covid-19 og de skadende effektene pandemien har på matsikkerhet og ernæring. Vi må bli mer nasjonal-drevet, mer innovative og jobbe tett sammen. Det er slik FAO har bygget opp sitt program for respons og forbedring etter Covid-19. Vi ber i dag om at dere alle blir med oss i arbeidet.

Syv prioriterte satsingsområder

FAOs program har syv prioritere områder for den videre krisehånderingen:

* Forsterke en global, humanitær responsplan for videre håndtering av Covid-19

Annonse

* Styrke datagrunnlaget for beslutninger

* Sikre økonomi og sosial beskyttelse for å redusere fattigdom

* Styrke handel og matsikkerhetsstandarder

* Styrke småbrukernes motstandskraft i krisen

* Forhindre den neste zoonotiske pandemien, gjennom en forsterket én helse-tilnærming. Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker.

* Stimulere til en endring av dagens matsystemer

Forventer kraftig fattigdomsøkning

Ifølge anslag fra Verdensbanken, vil koronapandemien sende rundt 100 millioner mennesker inn i ekstrem fattigdom.

"Skyhøye arbeidsledighetsrater, inntektstap og økende matpriser setter på spill tilgangen på mat både i utviklede land og u-land, og vil ha langvarige konsekvenser for matsikkerheten", skriver FAO.

Disse konsekvensene kommer på toppen av en rekke eksisterende kriser. Disse er knyttet både til konflikter, naturkatastrofer, klimaendringer og pest. Alle disse påvirker våre matsystemer og skaper grunnlag for matusikkerhet rundt om i verden, påpeker organisasjonen.

Neste artikkel

FN slår alarm om en kraftig forverring av sultkatastrofen