Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nye smittekrav til svinebønder

Svinebonden får nå et større ansvar for å hindre smitte av resistensbakterier i fjøset.

En ny forskrift skjerper tiltakene mot antibiotikaresistente bakterier. Bonden må nå ta et større ansvar for å hindre smitte av bakteriene i fjøset. Foto: Hallfrid Simonsen
En ny forskrift skjerper tiltakene mot antibiotikaresistente bakterier. Bonden må nå ta et større ansvar for å hindre smitte av bakteriene i fjøset. Foto: Hallfrid Simonsen

En nylig vedtatt forskrift skal redusere faren for MRSA-smitte fra folk til gris. I forskriften, som er fastsatt av Landbruksdepartementet, blir den norske svinebonden pålagt å gjøre mer for å forebygge smitte:

Smitteforebyggende regelverk

* Strengere krav til bruk av beskyttelsesutstyr i grisefjøset. Plikten til å bruke beskyttelsesutstyr i forskriften, utløses blant annet dersom bonden i løpet av de siste 12 månedene har hatt kontakt med et dyr som bonden visste var positiv for antibiotikaresistente bakterier.

* Dersom bonden ønsker å jobbe uten utstyret, må han eller hun først teste seg for MRSA i Norge. Testen må da være negativ. Hver gang bonden er i en ny risikosituasjon, må bonden teste seg på nytt for å slippe å bruke beskyttelsesutstyret.

Hva er så en «risikosituasjon»? Ifølge forskriften vil det eksempelvis gjelde om bonden har besøkt eller arbeidet i en husdyrbesetning i utlandet, vært innlagt i en helseinstitusjon eller oppholdt seg i barnehjem eller flyktningsleir i utlandet.

Annonse

Dale: – Kraftfullt tiltak

– Disse antibiotikaresistente bakteriene kan smitte både fra menneske til gris, og fra gris til menneske. Med de nye reglene gjør vi et kraftfullt tilttak for å redusere risikoen for at gris blir smittet av bønder og røktere. Antibiotikaresistente bakterier er en trussel for folkehelsa, og vi må unngå at norske grisehold blir en kilde for resistente bakterier i samfunnet, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.

Direktør for planter og dyr i Mattilsynet, Karen Johanne Baalsrud, påpeker at det vanligvis er mennesker som er kilden til at smitten kommer inn i landbruket. Det viser Mattilsynets erfaringer fra flere år med grundig overvåking.

– Derfra går smitten videre til andre svinebesetninger. For å hindre det, fastsetter vi nå krav om smittebeskyttelse, sier Baalsrud.

Neste artikkel

Mann siktet etter at 276 griser døde etter lekkasje på gård i Indre Salten