Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nye påvisninger av fugleinfluensa hos havørn

I løpet av februar og mars er det gjort seks nye funn av høypatogent fugleinfluensavirus (HPAI) hos havørner i fylkene Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, skriver Veterinærinstituttet.

Annonse

Tidligere i fugleinfluensasesongen er viruset også påvist hos to havørner i Vestland fylke. Dermed er det så langt gjort åtte sikre påvisninger hos havørn i Norge denne fugleinfluensasesongen, noe som er unikt i europeisk sammenheng.

Neste artikkel

Tre fjørfeprodusentar har fått 12,6 millionar kroner i erstatning