Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nye DNA-spor etter binne og unger

SNO har dokumentert det første sporet etter Bardu-binna og hennes to unger siden skade på sau 9. juli.

DNA-analyser av fersk avføring funnet 17. september i Dividalen viste at den aktuelle binna hadde vært i området. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
DNA-analyser av fersk avføring funnet 17. september i Dividalen viste at den aktuelle binna hadde vært i området. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Miljødirektoratet fikk 7. august i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å flytte en binne med to unger fra Bardu-området. Årsaken var påvist skade på sau de siste årene.

Siden bjørnen snart går i hi, har ikke flytting vært aktuelt i høst, opplyser direktoratet. Men nå er det i hvert fall funnet DNA-spor etter binne og unger i Drividalen, Troms. DNA-analysene viser at bjørnefamilien per 17. september var et godt stykke utenfor kjent leveoråde. Det er analyser av hår- og avføringsprøver som nå er sikret.

Har vandret flere mil fra skadested

– Prøvene ble funnet innenfor forvaltningsområdet for bjørn i Drividalen, flere mil i luftlinje fra nærmeste sted hvor det er kjent at binna har gjort skade på sau. Dette er et godt stykke utenfor området vi kjenner til at binna har brukt de siste årene, sier SNO-direktør Morten Kjørstad i en pressemelding fra Miljødirektoratet fredag.

Han legger til at det nå er for nær higang til å forsøke å radiomerke binna, men at de vil forsøke å få kunnskap om hvor hun går i hi.

Krevende sporingsarbeid

Annonse

Forsøket på å spore opp binna har også vært krevende på grunn av tett vegetasjon og manglende sporsnø. Få obserasjoner ble gjort fram til 20. september.

"DNA-treffet vi nå har fått, stammer fra en observasjon 17. september da en av SNOs lokale rovviltkontakter observerte en binne med to unger i Drividalen etter tips fra publikum", skriver direktoratet fredag.

30. september kom DNA-resultatene fra Rovdata som viste at skit- og hårprøvene var fra den aktuelle binna og hennes unger.

Også en annen binne med unger

I tillegg ble det samtidig funnet noe eldre avføringsprøver langs samme trasé. Også disse er blitt analysert. Disse prøvene kom imidlertid fra en annen binne med unge i samme område. Denne binna er mor til den aktuelle binna, opplyser direktoratet.

Hva angår selve flytteoppdraget, vil det videre arbeidet skje i nær dialog med departementet, heter det i pressemeldingen.

Neste artikkel

Bjørnen er ikke en sterkt trua dyreart