Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny strømstøtte-ordning vedtatt

Ny forskrift vil gjelde for strømforbruk fra og med april 2022 til og med mars 2023. Støttevilkårene er nær uendret, men alle bønder må registrere seg på nytt.

Strømstøtte: For jordbruksforetak, er vilkårene for å få strømstøtte så å si uendret. Alle må imidlertid registrere seg på nytt. Dette er en èngangsregistrering. (Foto: Mostphotos)
Strømstøtte: For jordbruksforetak, er vilkårene for å få strømstøtte så å si uendret. Alle må imidlertid registrere seg på nytt. Dette er en èngangsregistrering. (Foto: Mostphotos)

Den nye registreringen vil skje hos Landbruksdirektoratet. Muligheten for registrering åpner i august, og første utbetaling kommer i midten av oktober. Utbetalingene vil heretter være kvartalsvise, og ikke månedlige.

Tidligere ble det kjent at Norges Bondelag fikk gjennomslag for videreføring av strømstøtte til jordbruksforetak og veksthus, inkludert blomsterproduksjon og vanningslag. Nå er forskriften vedtatt, og den vil gjelde for strømforbruk i perioden fra og med april 2022 til og med mars 2023.

For jordbruksforetak, er vilkårene for å få støtte så å si uendret. Alle må imidlertid registrere seg på nytt, uavhengig av om de har registrert seg og mottatt strømstøtte tidligere. Søknadsfristen er 30. september.

Annonse

For veksthus, endres ordningen til å bli en søknadsbasert ordning. I forskriften presiseres det at ordningen dekker faktiske strømutgifter utover 70 øre/kWh.

Norges Bondelag har jobbet for at strømstøtten til vanningslag må gjelde for hele vanningsperioden. Dette har Bondelaget fått gjennomslag for. Vanningslag kan dermed få støtte for perioden fra april til oktober. Denne ordningen er også søknadsbasert.

Neste artikkel

Hans Jørgen Olsen Røren skal lede Vestfold-bøndene