Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny protestbølge mot klimakutt-krav

Nye bondeprotester og -blokader etter skjerpede klimakutt-krav skaper sinne og kaos i Nederland. Central Food Trade Agency forventer tosiferede milliontap for supermarkedene.

Setter foten ned: Den nederlandske regjeringens mål om kraftige klimakutt i jordbruket, skal nå omsettes i handlingsplaner alt i løpet av de kommende månedene. Konsekvensene ventes å bli enorme for landets husdyrproduksjon, og denne uka har bøndene igjen tydd til kraftige demonstrasjoner og blokader som motsvar.(Illustrasjonsfoto: Mostphotos)
Setter foten ned: Den nederlandske regjeringens mål om kraftige klimakutt i jordbruket, skal nå omsettes i handlingsplaner alt i løpet av de kommende månedene. Konsekvensene ventes å bli enorme for landets husdyrproduksjon, og denne uka har bøndene igjen tydd til kraftige demonstrasjoner og blokader som motsvar.(Illustrasjonsfoto: Mostphotos)

Tusenvis av sinte nederlandske bønder blokkerte mandag og tirsdag denne uka veier og distribusjonssentre. Det har skapt kaos i Nederland. Blokadene er en protest mot regjeringens vedtatte krav om reduksjoner i jordbrukets nitrogenutslipp fram til 2030.

Store tap for supermarkedene

– Begge dagene har bøndene blokkert en rekke supermarkeder og distribusjonssentre i ulike byer. Supermarkedene melder nå at de i løpet av de to siste dagene har tapt et tosifret millionbeløp (i euro, journ.anm.) etter bøndenes blokkering. Det skyldes delvis tap som følge av at varer ikke blir levert, og delvis at en del varer er blitt ødelagt i distribusjonssentrene, melder "Dronen" – danske Landbrugsavisens podkast – onsdag.

Det er CBL, Central Food Trade Agency, som melder om disse tapene. CBL er Nederlands bransjeorganisasjon for supermarkeder og matserviceselskaper. CBLs oppfordring til de protesterende bøndene, har vært å umiddelbart oppheve blokadene av distribusjonssentraler.

– Disse blokkadene er uakseptable, melder organisasjonen, som tidligere også har oppfordret regjeringen og bøndene til å gå i diskusjoner og løse konflikten.

Ifølge opplysninger fra CBL, blokkerte bøndene tirsdag fortsatt minst ti sentre over hele landet. Bøndenes demonstrasjoner skapte også store trafikkpropper. Det hollandske flyselskapet KLM rådet sine kunder til å ta annen offentlig transport framfor å bruke egne biler.

Forventer 30 prosent kutt i husdyrproduksjonen

Bakgrunnen for bøndenes demonstrasjoner og blokader, er den nederlandske regjeringens krav om kraftig reduksjon i nitrogenutslippene. Regjeringens mål skal nå omsettes i handlingsplaner alt i løpet av de kommende månedene.

Det innebærer at noen landbruksområder nå skal redusere utslippene av nitrogen med 70 prosent innen 2030. Dette er krav landbruket betegner som helt urealistisk, og som ventes å gi en reduksjon i den nederlandske husdyrproduksjonen på 30 prosent. Særlig melkeproduksjonen ventes å bli rammet av dette.

I 131 nøkkelområder i Nederland krever nå myndighetene en reduksjon i utslippene på 70 prosent. For en gjennomsnittlig bonde, betyr dette i praksis at han eller hun er forventet å kutte sine utslipp med 40 prosent. Det betyr igjen at mange bønder må redusere antallet dyr med rundt 30 prosent, ifølge rapporter.

Annonse

Klimaversting

Selv om Nederland i areal bare er på størrelse med Jylland, er det et stort landbruksland med en stor husdyrproduksjon. Faktisk er det verdens nest største matvareeksportør etter USA. Men Nederland er også et av de landene i Europa som slipper ut mest klimagasser.

Mye av utslippene skyldes nettopp landbruket og visse typer dyrefôr. Den nederlandske regjeringen har avsatt 25 milliarder euro til ordninger som kan redusere husdyrproduksjonen.

Rammer befolkningen

Slik det gjerne er ved store protester, eller streiker, rammes tredjepart.

– Supermarkeder gjør alt de kan for å holde butikkene på lager. Men når slike blokkeringer varer lenge, kan det bety at de daglige innkjøpene ikke lenger lar seg gjøre. I tillegg til å hindre tilgangen til butikker, klarer ikke leverandørene å levere maten. Spesielt ferske produkter kan måtte destrueres som følge av dette. Det resulterer også i unødvendig matsvinn, skriver CBL på sine hjemmesider.

I tillegg til supermarkeder, kan distribusjonssentraler også levere til sykehus, omsorgssentre og andre viktige tjenester. Ifølge bransjeorganisasjonen, resulterer blokadene i at bedrifter nå påføres skader for millioner av euro.

– CBL gjør en innstendig appell til rettsvesenet og politiet om å gripe hardt inn og oppheve blokader. I mellomtiden vurderer CBL neste skritt, skriver bransjeorganisasjonen.

Startet med seirende klimaaktivister

Også i slutten av juni demonstrerte tusenvis av bønder mot regjeringens planer om kraftige klimakutt. Da samlet bønder seg i flere nederlandske byer, for å gjennomføre blant annet en kjør sakte-aksjon på traktor tvers gjennom landet.

Samtidig har ikke Nederland klart å nå sine forpliktende klimamål. Det har fått konsekvenser også på andre områder. De siste åra har flere byggeprosjekter ikke fått tillatelse til å starte opp, som en direkte følge av denne manglende måloppnåelsen.

Myndighetene ble da regelrett beordret av en domstol til å drastisk kutte i nitrogenutslippene for å beskytte naturen. Denne beordringen har igjen sin bakgrunn i at klimaaktivister vant fram i det nederlandske rettsvesenet i 2019.

Neste artikkel

Sp: – Særdeles uheldig timing