Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny mulighet for Anders Tveite og andre

Anders Tveite og andre bønder som søkte produksjonstilskudd for sent får en ny sjanse.

Flere søkere har i år, av ulike årsaker, ikke sendt søknad om produksjons- og avløsertilskudd innen fristen 15. mars. Anders Tveite driver med sau og frilandsgris på Voss. Han rakk ikke fristen og mistet dermed hele tilskuddet på 200 000 kroner. (Foto: Privat)
Flere søkere har i år, av ulike årsaker, ikke sendt søknad om produksjons- og avløsertilskudd innen fristen 15. mars. Anders Tveite driver med sau og frilandsgris på Voss. Han rakk ikke fristen og mistet dermed hele tilskuddet på 200 000 kroner. (Foto: Privat)

Landbruks- og matdepartementet har besluttet å se på praktiseringen av søknadsfristene for produksjonstilskudd. Departementet tar sikte på å fremme forslag til endringer med virkning for søknadsåret 2019.

Inntil eventuelle endringer i regelverket er fastsatt, har departementet bedt Landbruks­direktoratet om å praktisere søknadsfristene i 2018 mer fleksibelt, slik det også ble gjort i 2017.

Det betyr at Bård Hoksrud har snudd i denne saken. Mange på Stortinget reagerte kraftig, men ministeren hadde først ingen hjelp å gi Tveite og de andre bøndene. Nå er det historie.

Når vi ringer Anders Tveite om nyheten, blir han helt stum på telefonen – i lang tid.

– Dette betyr enormt mye. Jeg har tenkt så mye på denne saken, det har tatt så mye tid og tanker. Pengene er kjempeviktig, det er jo helt klart, men i tillegg slår fornuften inn til slutt. Det må være mulig å gjøre en feil, uten å bli straffet så hardt. Jeg er sikker på jeg snakker for mange nå, ikke bare for meg og kona. Dette er den beste telefonen jeg har fått på lang tid, sier Anders Tveite.

Vossabonden er klar på at dette betyr veldig mye for motivasjonen videre.

– Dette vil bety så mye for meg og kona, og for drifta videre på gården, sier Tveite, som samtidig sliter med å forstå telefonen han har fått.

Annonse

Mister krisestøtte også

Det ekstraordinære husdyrtilskuddet som ble avtalt i forbindelse med tørkeforhandlingene tar utgangspunkt i søkerdata fra mars 2018.

Dette innebærer at enkelte bønder, i tillegg til å gå glipp av de ordinære produksjonstilskuddene som har frist 15. mars, heller ikke vil få tilskudd som er fremforhandlet som følge av tørken.

– Jeg har forståelse for at bønder kan synes at systemet er rigid, og at det er vanskelig å gå glipp av tilskudd fordi man ikke har søkt i tide. Denne sommeren har vært svært krevende for mange bønder, og jeg har allerede varslet Stortinget om at jeg vil vurdere endringer i praktiseringen av søknadsfristene for produksjonstilskudd. Tørkesituasjonen og innretningen av avtalen med jordbruket har aktualisert behovet for endringer på dette området, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Fått mange henvendelser

– Jeg har fått flere henvendelser fra regjeringspartiene på Stortinget, og fra KrF, som har ytret ønsker om at vi kan se mer fleksibelt på dette i år. Direktoratet har derfor fått i oppdrag å praktisere forvaltningen på en slik måte, at de som søkte for sent i mars, nå får en ny sjanse, sier Hoksrud.

Steinar Reiten (KrF) er godt fornøyd med avgjørelsen til Hoksrud.

– Dette er svært gledelig. Systemet kan ikke være så rigid at en mister hele tilskuddet, hvis noe spesielt skjer like før fristen går ut. Slik som jo var tilfelle for Anders Tveite. Det er bra og positvit med fleksibilitet, sier Reiten.

Neste artikkel

Bøndene trenger et skikkelig inntektsløft