Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sier ja til felling av fire nye ulver

12 ulver er alt skutt utenfor ulvesonen. Rovviltnemnder sa tirsdag ja til å ta ut fire nye i lisensjakt.

Sekretariatet til rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold vil tirsdag, ifølge NRK, gi grønt lys for å ta ut ytterligere ulver utenfor sonen. Denne ulven er felt etter å ha tatt flere hundre sauer på Hadeland, Toten og Hurdal sommeren 2017. Foto: Illustrasjonsbilde SNO

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akerhus og Østfold vedtok i fjor sommer å ta ta ut 12 ulver utenfor sonen, i tillegg til å ta ut samtlige ulver i revirene Mangen, Hobøl og Slettås i sonen. Som kjent, overprøvde klima- og miljøministeren sistnevnte vedtak, ved å like før jul verne både Hobølreviret og Mangenreviret. Det skapte voldsomme reaksjoner landet over, og på nyåret demonstrerte 10 000 mennesker i Oslo sentrum for å markere sin motstand mot lisensfellingsvedtaket så vel som regjeringens rovviltpolitikk generelt.

I dag vil sannsynligvis de samme nemndene gå inn for uttak av fire nye ulver utenfor ulvesonen, i lisensjakt. Det skriver NRK tirsdag.

– Når vi ligger såpass langt over bestandsmålet som vi gjør, og har opplevd store skader, er det viktig for meg at vi unngår en sommer lik den vi hadde i fjor. Det kan vi gjøre ved å ta ut flere dyr før beitesesongen, sier rovviltnemndas leder i Hedmark, Arnfinn Nergård (Sp) til NRK Hedmark og Oppland tirsdag.

Hedmark har opplevd flere ulvesomre på rad, og antallet sau drept av rovdyr har økt fra 104 i 2017 til 467 i fjor sommer.

Annonse

Ser man på hele den norske ulvestammen, har den økt fra fem til ti og en halv familiegruppe på tre år, mens den skandinaviske ulvebestanden derimot har gått ned fra 49 til 41 familiegrupper.

Rovviltnemndas leder i Akershus, Øyvind Solum fra MDG, uttaler på sin side at det ikke er bærekraftig for noen dyr å holde bestanden bare med noen få familier. Han tviler på at Klima- og miljødepartementet vil si ja til et ytterligere uttak utenfor sonen, når departementet skal sluttbehandle rovviltnemndenes nye vedtak.

Neste artikkel

Kongeørn og sau i Øst-Finnmark