Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura og KLF går sammen i nye Animalia

AS Animalia er fra 1. januar 2018 eget aksjeselskap, eid av Nortura og KLF.

Nortura og KLF ønsker å styrke samarbeidet gjennom nye Animalia AS. Adm. dir. Tor Arne Ruud i midten sammen med Rolf Gjermund Fjeldheim, direktør for bransje/marked i Nortura (t.v.) og Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. dir. i KLF. (Foto: Animalia)

Kjøttbransjen forener krefter og styrker det faglige samarbeidet, skriver Animalia.

Samarbeidet vil inkludere alt fra husdyrkontroller og klassifiseringssystem for slakt til aktuelle temaer, som dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet, bærekraft og humanhelse.

Virksomheten er samtidig i utvikling. Helsetjenesten for storfe flyttes fra Tine til Animalia AS.

Selskapet skal eies av Nortura SA med 66 prosent og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) med 34 prosent. Tidligere var virksomheten organisert som en avdeling i Nortura.

Animalias seks kjerneområder videreføres samtidig som innhold og ambisjonsnivå konkretiseres i en ny forretningsplan.

I tillegg til de generiske bransjenøytrale aktivitetene, som er finansiert gjennom omsetningsavgiften, vil Animalia AS ha inntekter fra forskningsfinansiering og salg av produkter og tjenester.

Over 100 millioner

I 2014 omsatte Animalia for 82 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2016 var 93 millioner og det nye aksjeselskapet budsjetterer med en omsetning på 104 millioner kroner i 2018.

Rundt 62 prosent vil være finansiert over omsetningsavgiftene for egg og kjøtt, mens resten vil stamme fra salg av produkter og tjenester, samt forskningsmidler.

Større aktivitet

− Veksten i omsetning reflekterer større aktivitet i våre seks kjerneområder, nysatsinger og økt etterspørsel etter vår kompetanse, forteller adm. dir. Tor Arne Ruud, som forklarer bakgrunnen for satsningen slik:

Annonse

− Nortura og KLF har lenge samarbeidet om de faglige tjenestene som gjøres felles for hele bransjen, men et nytt og styrket Animalia AS betyr at partene ønsker å gå ytterligere et trinn videre.

I hele verdikjeden

Denne utviklingen bekreftes av Rolf Gjermund Fjeldheim, som er direktør for bransje/marked i Nortura og ny styreleder i Animalia AS.

Han forklarer at Nortura SA og KLF sommeren 2016 ble enige om å styrke og videreutvikle det faglige bransjenøytrale samarbeidet ved å skille ut Animalia organisatorisk fra markedsregulator Nortura og etablere et eget selskap.

− Intensjonen er å videreutvikle det faglige tilbudet og styrke nytteverdien av Animalias kompetanse for norsk kjøtt- og eggproduksjon langs hele verdikjeden, sier Fjeldheim.

Han får støtte fra Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund.

− Animalia AS tilbyr norske bønder, bransjen og samfunnet kunnskap og kompetanse innen dyrehelse og dyrevelferd, husdyrkontroller, mattrygghet, råvare og foredling, kjøtt og egg i kostholdet, bærekraft, miljø og klima. Vi ønsker å optimalisere bransjens faglige ressurser og kompetanse gjennom et sterkt Animalia, og samtidig bidra til å sikre like konkurransevilkår for alle kjøtt- og fjørfebedriftene, stor som liten, sier Juul-Hansen.

Fakta om Animalia ASSelskap: Animalia ASStiftet: 20. september 2017Operativt fra: 2. januar 2018Eid av: Nortura og KLFAntall ansatte: 65Est. omsetning 2018: 104 mill.Ledes av: adm. dir. Tor Arne RuudStyreleder: Rolf G. Fjeldheim

Neste artikkel

Nortura-sjefen går av