Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura nedjusterer målsetting for nye ammekyr

Nortura senker målsettingen til 2 500 nye ammekyr årlig, fram til 2025.

Nortura har hatt en målsetting om anbefalt økning på 4 500 nye ammekyr årlig.

Under samvirkets konsernstyremøte på tampen av november, ble ambisjonsnivået senket til 2 500 nye ammekyr årlig, fram til 2025. Årsaken til det, er sammensatt.

Flere usikkerhetsfaktorer

– Ser vi på perioden 2000 til 2015, har vi tross en del tiltak ikke hatt en større vekst enn 2 000 nye ammekyr i året. Lavere befolkningsvekst enn prognosert, færre flyktninger til Norge enn tidligere, samt Tines prognoser for melkeproduksjon, ligger til grunn for nedjusteringen. I tillegg er det usikkert hvordan klimafokuset på rødt kjøtt vil påvirke den videre ammekusatsingen, sier Norturas styreleder Trine Hasvang Vaag til Bondebladet.

Nedjusteringen av ammeku-målet skjer i et marked hvor det fortsatt er et stort prognosert underskudd på storfekjøtt. Norturas siste totalprognose, per november, viser et forventet underskudd på 8 200 tonn i 2018.

Samtidig har Nortura sett en vekst på rundt 6 900 ammekyr både i år og i 2016. Bildet endrer seg med andre ord ganske fort, og Nortura følger utviklingen fortløpende, sier styrelederen.

Annonse

– Når er for eksempel bøndene oppe i den produksjonen de har tenkt? Hvilke fjøs har fått støtte fra Innovasjon Norge? Slikt får betydning.

Åpner for flere ammekufjøs

Noe annet som kan få betydning, er at KrF fikk gjennomslag for 75 friske millioner som kompensasjon for økte tollfrikvoter på kjøtt og ost fra EU. Midlene skal konkret gå til å konvertere fjøs fra melkeproduksjon til nettopp ammeku.

Det kan slå positivt ut for den videre satsingen, selv om partiet i sitt alternative budsjett hadde foreslått det dobbelte – en treårig fondsordning med 150 millioner til omstilling årlig.

I tillegg viser nye tall at nordmenns kjøttforbruk øker, tross oppfordringer om kutt i forbruket av hensyn til klimaet. Forbruket av storfekjøtt har økt fra 14,3 kilo per innbygger i 2008 til 14,8 kilo i 2016.

– Det er viktig å gi signaler til bonden om hvor markedsmulighetene ligger i dag. Imidlertid ønsker vi å være forsiktige i våre målsettinger. Vi ønsker ikke å lure noen til å satse, men vårt signal er at det fortsatt er muligheter innen storfekjøtt, sier Vaag.

Neste artikkel

Trist utvikling i nord og vest