Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura kan få avgiftssmell på 20 millioner

Flat CO2-avgift kan gi norsk industri syv ganger så høye CO2-avgifter som andre land. Nortura risikerer kostnadsøkning på 20 millioner årlig.

En beskatning i denne størrelsesordenen, vil ha store konsekvenser for prisen på rødt kjøtt og for bonden, sier næringspolitisk direktør Kjell Rakkenes i Nortura. (Foto: Nortura)
En beskatning i denne størrelsesordenen, vil ha store konsekvenser for prisen på rødt kjøtt og for bonden, sier næringspolitisk direktør Kjell Rakkenes i Nortura. (Foto: Nortura)

Regjeringen vil i Jeløyaplattformen innføre en flat CO2-avgift for alle sektorer på 500 kroner. Avgiften gjelder for såkalt ikke-kvotepliktig sektor (herunder jordbruk), og skal trappes gradvis opp i perioden.

Tar syvgangeren

Som tidligere omtalt, vil grøntnæringa rammes hardt av avgiften. Nå har en rekke tunge næringslivsorganisasjoner, deriblant NHO Mat og Drikke, LO og Norsk Industri, beregnet konsekvensene av denne avgiften for norsk industri samlet sett. De er ikke små.

– Sammen med en rekke organisasjoner, har vi sett på eksempler på tvers av industriene. Vi ser at avgiften kan gi opp til syv ganger større pris for klimagassutslipp som konkurrenter i andre land, sier NHO Mat og Drikkes direktør for analyse og politikk, Terje Sletnes, til Bondebladet.

CO2-avgiften ventes å ramme små og mellomstore bedrifter særlig hardt. Men også en storaktør som Nortura vil få en solid avgiftsøkning om forslaget skulle gå gjennom politisk.

– Nortura vil få en kostnadsøkning på 20 millioner kroner årlig. CO2-avgiften vil raskt påføre ytterligere belastning på avgiftssiden. Det kan være tungt, og en stor belastning for mange bedrifter, sier Sletnes.

Annonse

NHO Mat og Drikke og de andre aktørene har nå lagt fram to forslag som etter deres syn vil gi en bedre overgang til mer klimavennlige løsninger, uten å svekke konkurransekraften: De ønsker å utvide kvotesystemet til å omfatte flere industribedrifter, og i tillegg en redusert sats for CO2-avgift for konkurranseutsatt industri.

Frykter bonden må ta regninga

Nærings- og handelspolitisk direktør i Nortura, Kjell Rakkenes, kjenner seg igjen i tallene.

– 20 millioner er et tall jeg har sett før. En beskatning i denne størrelsesordenen, vil ha store konsekvenser for prisen på rødt kjøtt og for bonden. I tillegg vil det være mange tekniske utfordringer med å innføre en slik CO2-avgift. Om du legger avgiften på bondeleddet, vil det være store utfordringer med å videreføre en slik avgift ut til butikkleddet. Om så skulle skje, vil bonden måtte betale regninga, sier Rakkenes.

Stortinget skal i vår behandle «Klimastrategi 2030». Bakteppet er at Norge skal kutte utslippene fra ikke-kvotepliktig sektor med 40 prosent innen 2030. Det store spørsmålet er hvordan det skal skje i praksis. En kraftig avgiftsøkning for industrien er feil vei å gå, mener Nortura.

– Det går ikke an å gi syv ganger høyere CO2-avgifter for norske bedrifter. Dette vil ytterligere svekke norsk konkurransekraft. Men jeg forutsetter at man i behandlingen av klimameldingen og i regjeringens videre arbeid, tar hensyn til nettopp konkurransekraften. Kjøttsektoren i Norge er fra før voldsomt utsatt for konkurranse fra utenlandsk kjøtt, og da kan man ikke blindt avgiftsbelegge, sier Rakkenes. •

Neste artikkel

Storfeprogram: Bedre dyrevelferd og dokumentasjon er målet