Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura innstiller all fysisk møtevirksomhet

Nå blir det kun gjennomført Skype-møter for Nortura-ansatte og tillitsvalgte. I tillegg begrenses fysiske produsentbesøk.

Nortura har besluttet å inntil videre ikke gjennomføre fysiske møter for ansatte og tillitsvalgte. Hvor lenge denne begrensningen vil gjelde, er ikke fastsatt. Bildet er tatt under Norturas årsmøte i fjor vår. Årsmøtet våren 2020 er nå utsatt. Foto: Anders Sandbu
Nortura har besluttet å inntil videre ikke gjennomføre fysiske møter for ansatte og tillitsvalgte. Hvor lenge denne begrensningen vil gjelde, er ikke fastsatt. Bildet er tatt under Norturas årsmøte i fjor vår. Årsmøtet våren 2020 er nå utsatt. Foto: Anders Sandbu

"For ansatte i Nortura gjelder nå følgende. All møteaktivitet med fysiske møter unngås, og det gjennomføres kun Skype-møter. Samme policy gjelder fra og med 11. mars for møteaktivitet i Norturaregi for Norturas tillitsvalgte eiere".

Det skriver Nortura på sine medlemssider i en pressemelding torsdag.

Utsetter årsmøtet

Et lite forbehold tar allikevel samvirket. Møter på tillitsvalgtsiden kan skje hvis det "anses som helt nødvendig". Hvilke tilfeller dette gjelder for, er ikke presisert. Norturamedlemmer som er usikre, bes kontakte organisasjonslederen i den region de tilhører.

Koronasmitten fører også til at årsmøtet i vår utsettes. Årsmøtet skulle foregått på Lillestrøm den 31. mars og 1. april. Noen ny dato er foreløpig ikke satt.

I tillegg begrenses fysiske produsentbesøk, med mindre gjennomføring av slike er "kritisk nødvendig".

Annonse

Høy smitteberedskap

Nortura-ansatte ved hovedkontoret på Løren gjennomfører hjemmekontor fra og med onsdag 11. mars. Årsaken er at myndighetene ønsker å begrense smittespredning i de store byene ved å sikre at færre mennesker beveger seg til og fra jobb.

Også Nortura-fabrikkene har nå svært høy smitteberedskap. Det innebærer blant annet ekstra hygiene- og vaskerutiner.

"Vi har lagt sterke begrensninger på besøk på fabrikkene fra folk utenfra, og kantinene våre har lagt om rutinene slik at berøringspunktene reduseres til et minimumsnivå", heter det i pressemeldingen.

Neste artikkel

No trengst det arbeidskraft