Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura får kjøpe Steinsland

Konkurransetilsynet tillater at Nortura kjøper rugeribedriften Steinsland & Co AS på vilkår. Nortura har forpliktet seg til en rekke avhjelpende tiltak av hensyn til konkurransen.

Godkjenner kjøpet, på vilkår: Nortura forplikter seg til en rekke avhjelpende tiltak, som skal sikre fortsatt effektiv konkurranse i verdikjeden for produksjon av egg.
Godkjenner kjøpet, på vilkår: Nortura forplikter seg til en rekke avhjelpende tiltak, som skal sikre fortsatt effektiv konkurranse i verdikjeden for produksjon av egg.

– Det er Konkurransetilsynets vurdering at tiltakene Nortura forplikter seg til vil sikre fortsatt effektiv konkurranse i markedet for eggproduksjon, sier avdelingsdirektør for mat, handel og helse Beate Milford Berrefjord i en pressemelding torsdag.

Nortura forplikter seg til en rekke avhjelpende tiltak, som skal sikre fortsatt effektiv konkurranse i verdikjeden for produksjon av egg.

Konkurransetilsynet fikk melding 2. februar 2022 om at Nortura kjøper to tredeler av aksjene i rugeribedriften Steinsland & Co. Konkurransetilsynet har fredag 10. juni orientert selskapene om at tilsynet tillater foretakssammenslutningen på vilkår.

Annonse

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedet for oppdrett og salg av daggamle verpehøner og i markedet for salg av egg til dagligvare- og storhusholdningsaktører. Som følge av Konkurransetilsynets bekymringer, har Nortura tilbudt en rekke avhjelpende tiltak for å avbøte de konkurransebegrensende virkningene av foretakssammenslutningen.

Tiltakene innebærer at Nortura skal levere daggamle verpehøns eller unghøner på ikke-diskriminerende vilkår til eggprodusenter som leverer til konkurrerende eggpakkeri. Ikke-diskriminerende vilkår omfatter blant annet priser, volum og leveringsbetingelser.

Nortura forplikter seg videre til ikke å diskriminere konsumeggprodusenter ut fra hvilken leverandør eller hønerase som er valgt for innkjøp av verpehøner. Tiltakene har en varighet på 10 år, opplyser Konkurransetilsynet.

Neste artikkel

Nortura: – Blir påpekt enkelte ganger