Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura får kjøpe Steinsland

Konkurransetilsynet tillater at Nortura kjøper rugeribedriften Steinsland & Co AS på vilkår. Nortura har forpliktet seg til en rekke avhjelpende tiltak av hensyn til konkurransen.

Godkjenner kjøpet, på vilkår: Nortura forplikter seg til en rekke avhjelpende tiltak, som skal sikre fortsatt effektiv konkurranse i verdikjeden for produksjon av egg.
Godkjenner kjøpet, på vilkår: Nortura forplikter seg til en rekke avhjelpende tiltak, som skal sikre fortsatt effektiv konkurranse i verdikjeden for produksjon av egg.

– Det er Konkurransetilsynets vurdering at tiltakene Nortura forplikter seg til vil sikre fortsatt effektiv konkurranse i markedet for eggproduksjon, sier avdelingsdirektør for mat, handel og helse Beate Milford Berrefjord i en pressemelding torsdag.

Nortura forplikter seg til en rekke avhjelpende tiltak, som skal sikre fortsatt effektiv konkurranse i verdikjeden for produksjon av egg.

Konkurransetilsynet fikk melding 2. februar 2022 om at Nortura kjøper to tredeler av aksjene i rugeribedriften Steinsland & Co. Konkurransetilsynet har fredag 10. juni orientert selskapene om at tilsynet tillater foretakssammenslutningen på vilkår.

Annonse

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedet for oppdrett og salg av daggamle verpehøner og i markedet for salg av egg til dagligvare- og storhusholdningsaktører.

Som følge av Konkurransetilsynets bekymringer, har Nortura tilbudt en rekke avhjelpende tiltak for å avbøte de konkurransebegrensende virkningene av foretakssammenslutningen.

Tiltakene innebærer at Nortura skal levere daggamle verpehøns eller unghøner på ikke-diskriminerende vilkår til eggprodusenter som leverer til konkurrerende eggpakkeri. Ikke-diskriminerende vilkår omfatter blant annet priser, volum og leveringsbetingelser.

Nortura forplikter seg videre til ikke å diskriminere konsumeggprodusenter ut fra hvilken leverandør eller hønerase som er valgt for innkjøp av verpehøner. Tiltakene har en varighet på 10 år, opplyser Konkurransetilsynet.

Neste artikkel

Tre fjørfeprodusentar har fått 12,6 millionar kroner i erstatning