Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norsvin vil sette Norge på embryo-kartet

Norsvin-forskning skal gi bedre metoder for å befrukte gris på laboratoriet, samt frakte frosne embryoer til purker i Norge og utlandet.

Forskning: Når man gjør befruktningen på laben, kan man bruke yngre purker som kan få flere embryoer. Dette er av interesse i avl, påpeker Norsvin. Målet er å avle fram griser som er sunnere, mer fruktbare, mer lønnsomme og smaker bedre. Foto: Bondebladet
Forskning: Når man gjør befruktningen på laben, kan man bruke yngre purker som kan få flere embryoer. Dette er av interesse i avl, påpeker Norsvin. Målet er å avle fram griser som er sunnere, mer fruktbare, mer lønnsomme og smaker bedre. Foto: Bondebladet

Norsvin-forskere har fått 6,3 millioner kroner fra Landbruksdirektoratet til å forske på grise-embryo som er fem-seks dager gamle. Embryo er et foster i tidligste fase av svangerskapet.

– Gir nye muligheter

Forskningen kan føre til at assistert befruktning blir vanligere i norske svinefjøs. Norsvin ser flere fordeler med denne varianten.

– Når vi gjør befruktningen på laben, kan vi bruke yngre purker som kan få flere embryoer. Dette er av interesse i avl. Bruk av embryoteknologi gir nye muligheter for Norsvin til å eksportere sine genetiske produkter internasjonalt, sier forsker Reina Jochems til forskning.no torsdag.

Konkret skal forskerne undersøke metoder for å fryse ned disse celleklumpene raskt. Det er et poeng, siden embyoene bare holder seg i 24 timer uten frysing. Transporten, og det å få fryst ned embryoer, er dermed utfordrende i dag. I tillegg er det en utfordring å i det hele tatt ta ut embryoer fra gris, på grunn av grisens spesielle anatomi. Men forskerne har nå fire år på seg til å prøve ut ulike metoder.

Målet er å avle fram griser som er sunnere, mer fruktbare, mer lønnsomme og som smaker bedre.

– Når vi sender embryoet i stedet for levende gris, reduserer vi smittefaren. Det ser vi at kan bli et krav fra internasjonale kunder. Dessuten kan vi innføre nye gener i grisebesetninger som allerede er fri for ulike dykdommer. Det er spesielt aktuelt i Norge, påpeker Jochens.

Annonse

Dyrevernalliansen kritisk

Dyrevernalliansen mener på sin side at embryooverføring totalt sett kan være negativt for dyrene.

– Embryooverføring kan redusere behovet for dyretransport, men samtidig kan inngrepene som inngår i praksisen være en betydelig negativ belastning for dyra. Det er fortsatt lite kunnskap om embryooverføring på gris. Vi vil be Rådet for dyreetikk vurdere temaet, påpeker daglig leder Anton Krag i Dyrevernalliansen.

– Bra for klima og dyrevelferd

Reina Jochems mener at uttak og transport av embryoer fra gris er viktig for å øke biosikkerheten.

– Når vi sender embryoer i stedet for levende gris, reduserer vi smittefaren. Det ser vi at kan bli et krav fra internasjonale kunder. Dessuten kan vi innføre nye gener i grisebesetninger som allerede er fri for ulike sykdommer. Det er spesielt aktuelt i Norge.

Så er det også bra for klima og dyrevelferden, ifølge Jochems.

– Transport av levende dyr har et større klimaavtrykk, og det koster mer enn frakt av frosne embryoer.

Neste artikkel

Stort gap mellom bransjens og Mattilsynets tall