Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

NLR vil bidra til lokale klimaplaner landet rundt

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) ber om friske midler over jordbruksavtalen, slik at de kan administrere en ny klimaløsning for hele landbruket.

Klimagrep: − NLR er klare for å bistå bønder over hele landet til å utarbeide klimaplaner, sier styreleder Lars Fredrik Stuve i Norsk Landbruksrådgiving. (Foto: NLR)
Klimagrep: − NLR er klare for å bistå bønder over hele landet til å utarbeide klimaplaner, sier styreleder Lars Fredrik Stuve i Norsk Landbruksrådgiving. (Foto: NLR)

NLR ønsker større oppslutning om klimagrep på den enkelte gård. Som Bondebladet skrev i mars, har klimakalkulatoren hittil kun blitt brukt på drøyt 2 000 gårdsbruk – og det halvannet år etter at dette verktøyet først ble lansert. Norges Bondelag har satt seg som mål at 5 000 bruk skal ha samtykket til bruk innen våren 2022. Alt tyder på at dette målet henger i en tynn tråd.

– Vi har helt klart en vei å gå, sa Bondelagets første nestleder Egil Chr. Hoen til Bondebladet i mars.

Vil bistå bøndene i ny ordning

Som et ledd i å øke den lokale klimaoppslutningen, tar NLR nå til orde for å tilby det organisasjonen kaller "gratis klima førsteråd" til alle bønder. Det innebærer i praksis at NLR ønsker å foreta en gjennomgang av drifta på hver enkelt gård, og bistå bonden med utarbeiding av en klimaplan på den enkelte gård. "Gratis klima førsteråd" vil etter NLRs syn være det eneste reelle alternativet for å bedre oppslutningen hos den enkelte bonde.

Dette grepet vil gjøre det så enkelt for den norske bonden å få klimakunnskap om egen gårdsdrift at dette ikke er et hinder for å komme i gang, påpeker NLR i en pressemelding etter torsdagens NLR-årsmøte.

Ni vekstsesonger igjen

NLR er klar på at større lokal oppslutning om klimagrep og -forpliktelser, ikke minst vil være nødvendig om jordbruket skal nå hovedmålet i den inngåtte klimaavtalen med staten fra 2019: Å redusere utslippene av klimagasser med fem millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030. Næringa skal her føre klimaregnskap på årlig basis.

Annonse

NLR foreslo under årsmøtet at det settes av friske midler over jordbruksavtalen for å realisere klimaplaner på lokalplanet.

– NLR er klare for å bistå bønder over hele landet med å utarbeide klimaplaner. Vi har nå kun ni vekstsesonger å gjøre det på for å nå målene som er satt i avtalen med staten. Vi har det litt travelt om vi skal komme i mål, uttaler NLRs styreleder Lars Fredrik Stuve.

Vil omgjøre RMP-ordningen

NLR ønsker også at dagens RMP-ordning (Regionalt Miljøprogram) i sin helhet brukes til å støtte gjennomføringen av de tiltakene som klimaplanen foreslår på den enkelte gård.

I dag må bonden søke om tilskudd via RMP-ordningen for å delfinansiere en klimaplan for egen gårdsdrift. Nå tilbyr altså NLR seg å administrere en ny løsning for hele landbruket. 110 videreutdannede rådgivere, som nå er blitt sertifiserte klimarådgivere, står allerede klare.

Stuve gjenvalgt

Stuve ble for øvrig gjenvalgt som styreleder i Norsk Landbruksrådgiving, under torsdagens årsmøte.

Wenche Snildalsli Vuttudal, NLR Trøndelag, ble gjenvalgt som nestleder. Elise Blixgård, NLR Nord Norge, ble valgt som nytt styremedlem etter Mette Pedersen Anfeldtmo som hadde frasagt seg gjenvalg. Anders Nordlund, NLR Øst, ble gjenvalgt som styremedlem for to år. Styremedlem Sigurd Reksnes, NLR Vest, var ikke på valg.

Neste artikkel

NLR samler de teknikkinteresserte igjen