Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nesten ingen ting til korn

For de aller fleste kornbønder er det ingen ting i pakka.

Kornområdene på Østlandet er hardt rammet, men det er ingen tiltak i krisepakka for å hjelpe de fleste kornbønder. Foto: Marit Glærum
Kornområdene på Østlandet er hardt rammet, men det er ingen tiltak i krisepakka for å hjelpe de fleste kornbønder. Foto: Marit Glærum

Landbruket fikk staten med på å en krisepakke til tørkerammede bønder, men langt fra alle kriserammede bønder vil få nytte av dem.

Kornområdene på Østlandet er hardt rammet, men det er ingen tiltak i krisepakka for å hjelpe de fleste kornbønder. Taket på avlingsskadeordningen blir hevet fra 750 000 til 1 500 000 kroner, noe som vil komme cirka 50 kornbønder til gode.

– Da ser du helt riktig. Jeg har mange tanker om det, for vi har jobbet mye med det på forhånd. Jeg er først og fremst lei meg for de tørkerammede kornbøndene, sier Hans Edvard Torp, leder i Kornutvalget.

Korn utelatt

– Det er godt jobbet av forhandlingsutvalget med den pakken de har fått opp på grovfôr. Men alle vet at denne krisensommeren har truffet midt i de store kornområdene på Østlandet, og jeg er bekymret for mange kornbønders økonomi. Når husdyrbonden har ekstraordinære kostnader til kjøp av erstatningsfôr og kornbonden har ekstraordinære manglende inntekt som følge av svikt i avlingen, har det akkurat samme effekt på bankkontoen, sier Torp videre.

Selv om de fleste kornbønder nærmest er utelatt fra krisepakka, er de dekket av den ordinære avlingsskadeordningen. Erstatningssatsene der er betydelig lavere enn hva de får om de får solgt kornet.

– De kommer innenfor avlingsskadeordningen, men erstatningssatsene er for lave. Det blir et større problem når det er et stort volum som skal erstattes. Særlig i år når det er flere som opplever avlinger ned på 25 prosent av normal avlinger, sier Torp.

Utfordrer samholdet

– Vi har hatt tre gode kornår bak oss, men vi må huske at det var tre dårlige år før det. Mange kornbønder var nede på stålet før de gode årene. Bankkontoen er ikke full fordi det har vært tre gode år.

Annonse

Vestfoldbonden er også bekymret for at det kan få konsekvenser for samholdet innen landbruket.

– Det andre som bekymrer meg litt, er at noen kornbønder kan føle seg glemt i forhandlingene. At de ikke ble med i pakka, betyr ikke at alt er greit i korn, sier Torp.

Selv ser han fremover til å gjør hva han kan for at neste år skal bli bedre.

– Vi får bite tennene sammen. Selv sår jeg høsthvete og har blikket der, men vi må være forberedt på en krevende tid fremover. Det gjelder ikke bare korn, men alle bønder.

Vil ikke omfordele

– Ville du omfordelt penger fra andre grupper til kornbøndene innenfor den ramma som er?

– Jeg mener kornbønder også burde vært tilgodesett, men jeg har ikke grunnlag for å si at det burde tas fra grønt eller gress. Jeg unner dem pengene de får, men jeg mener staten burde sørget for at korn også ble tilgodesett.

– Kommer kornbønder bedre ut i den ordinære avlingsskadeerstatningsordningen enn grønt og grovfôr?

– Det som er enklere med korn i den eksisterende ordningen, er at du legger til grunn dine egne avlinger i en femårsperiode. Driveren i grovfôr er at det ikke finnes fôr å få kjøpt i nærheten, så de må handle dyrt fôr andre steder.

Neste artikkel

Vil endre regelverk for fangvekster