Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Natoøvelsen: Ber grunneiere ta bilder

Natoøvelsen Trident Juncture er i gang. – Å dokumentere skade er det aller viktigste, sier Erlend Stabell Daling, juridisk sjef i Bondelaget.

Trident Juncture blir den største militærøvelsen i Norge på flere tiår. Alt i alt skal mer enn 40 000 soldater fra 30 land delta. Bildet viser norske stormpanservogner under øvelse Noble Ledger i Hedmark i 2014. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
Trident Juncture blir den største militærøvelsen i Norge på flere tiår. Alt i alt skal mer enn 40 000 soldater fra 30 land delta. Bildet viser norske stormpanservogner under øvelse Noble Ledger i Hedmark i 2014. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Nato er i gang med øvelsen Trident Juncture, med 40 000 soldater og tusenvis av kjøretøy. For grunneiere som får styrkene på sin eiendom er det verdt å ta noen forholdsregler.

– Å sikre dokumentasjon på skade er det aller viktigste. Hvis du har en skogsbilvei, er det lurt å kjøre langs veien med kamera. Ta bilder i grøfter, renner og lignende for å dokumentere hvordan det ser ut. Det samme gjelder setre, støler og hytter, sier Erlend Stabell Daling, advokat og juridisk sjef i Bondelaget.

– Med en gang skade har oppstått, enten det er husdyr som blir skremt og løper ut og skader seg, eller fjørfe som blir skremt i hjel slik de kan bli, om det er forurensning eller andre ting: Ta masse bilder for å sikre at du har dokumentasjon, og ring inn til Forsvaret for å loggføre det, sier han videre.

Alle henvendelser til telefon 400 38 526

Nummeret du skal ringe er 400 38 526. Det gjelder alle henvendelser, uansett om det er skader, klager eller informasjon.

– Er det kjørespor over en åker, er det ikke sikkert du oppdager at grøfta er skadet før 2–3 år senere. Da er det likevel viktig å ta bilder av spor, som dokumentasjon på en eventuell skade som har oppstått. Du må også ringe miljøvernoffiseren. Bare ring å varsle at det har vært kjøretøy. Du kan sende bilder dersom de ikke kommer for å se, sier Daling.

Major Marianne Bø er stabsoffiser ved Forsvarets operative hovedkvarter. Hun leder arbeidet med å minimere skadene som blir gjort under øvelsen.

Annonse

Bø er enig med Daling i at det er viktig å sikre dokumentasjon. Hun mener det er helt OK for bonden å ta bilder av styrker, som er på innmark, uten å ha sagt fra på forhånd.

– Det er vel ikke alle lands styrker som liker å bli tatt bilde av?

– Nei, men har de tatt seg til rette på innmarka til en grunneier synes jeg det er helt på sin plass å ta bilde. Det er sikkert noen som ikke ønsker det, men vi ønsker den dokumentasjonen for å få sendt regningen til riktig nasjon. Bonden hjelper oss hvis han gjør det, sier Bø.

Ikke krav om varsling

All grunn det skal øves på er rekvirert på forhånd, noe som innebærer at styrkene ikke trenger å si fra til grunneier før de kommer.

– Nei, men det står i rekvisisjonsloven at de skal søke å unngå innmark, plantefelt og lignende. Forsvaret har en selvpålagt restriksjon om å forsøke å unngå det. Denne øvelsen er så stor at det kan være de likevel gjør det, men da har vi gitt beskjed om at de skal strekke seg lengst mulig i å ta kontakt med grunneier. Da kan grunneier for eksempel si at de kan bruke den ene delen av jordet, men ikke den andre, sier majoren.

– Vil bonden stå svakere i forhold til erstatning dersom han gir en slik beskjed?

– Nei, men det ville være ufint om han nettopp har lagt nye dreneringsrør og så sier ja til å kjøre oppå med tunge kjøretøy. Men han har samme vern. Det står i loven at alle skader skal erstattes, sier Marianne Bø.

Neste artikkel

Hjørnegård: – Vi forventer en tydelig snuoperasjon