Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nasjonal pris til Torvbråten skole

Torvbråten skole i Slemmestad er den andre svanemerkede skolen i Norge. Svanemerket er en nordisk miljømerking som setter krav til både bygget og byggeprosessen.

For rektor Grethe Hultgren er Torvbråten en skole for fremtiden, skriver skog.no.

– Det er ikke bare en flott skole. Når vi har et så miljøvennlig og bærekraftig bygg, har det også vært viktig for oss å lære elvene om skolen og hvordan den er bygget, noe som igjen gir dem kunnskap og stolthet.

Skolen i massivtre har vært et prestisjeprosjekt for kommunen, med høye klima- og miljøambisjoner. Det er vannbårenvarme i alle gulv og under byggingen ble det gjenbrukt både løsmasser og rivningsmaterialer.

Annonse

Solceller på taket og egen brønnpark gjør skolen energieffektiv. Bruk av massivtre og lavkarbonbetong gir også betydelige kutt i klimagassutslipp.

– Da vi bygget skolen viste klimaregnskapet en reduksjon på 60 prosent CO2 sammenlignet med vanlig TEK17-bygg, sier prosjektleder i Asker kommune, Alf Kaare Stokker.

Neste artikkel

Norge skal arrangere EM i skogbruksferdigheter