Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Når ikke målet om oppkjøp av 40 millioner liter

Hverken Rogaland, Oppland, Trøndelag, Nordland eller Finnmark når målet for hvor mye melkekvote som skulle selges til staten.

Staten vil ikke få kjøpt opp planlagt mengde i Rogaland, Oppland, Trøndelag, Nordland og Finnmark. Bildet er fra Bø i Vesterålen. (Foto: Liv-Karin Edvardsen)
Staten vil ikke få kjøpt opp planlagt mengde i Rogaland, Oppland, Trøndelag, Nordland og Finnmark. Bildet er fra Bø i Vesterålen. (Foto: Liv-Karin Edvardsen)

Det har vært stor interesse for å selge melkekvote til staten i den ekstraordinære utkjøpsrunden for å nedskalere melkeproduksjonen i Norge.

I enkelte fylker fikk bønder sjokkbeskjeden om at de var for seint ute, enda de var sendte inn skjemaet bare tre minutter etter at påmeldingen åpnet.

Men interessen har langt fra vært jevn over hele landet.

Og selv om påmeldingene fortsatte å strømme inn til Landbruksdirektoratet – har også mange meldt seg av.

Resultatet er at i minst fem av de 14 kvoteregionene vil ikke den avsatte mengden bli kjøpt opp.

– Vi kommer ikke til å nå 40 millioner liter, sier Olav Sandlund, seksjonssjef i Landbruksdirektoratet.

Ikke nok

Direktoratet la ut oppdaterte tall 11. mai. Da hadde direktoratet så langt behandlet 344 søknader.

Disse 344 bøndene har inngått avtale om å selge 27,8 millioner liter kvote til staten.

Fortsatt er det mange søknader direktoratet skal gå gjennom. Men allerede nå vet de at de ikke kommer til å nå avsatt mengde i disse fem regionene. Der er det ikke nok søknader å ta av.

Hvordan det går i de andre regionene, vet man ikke ennå. I noen, som Vestland, er det rikelig med søknader, og bønder som ønsker å selge kvoten sin, kommer til å bli avvist.

I andre er det færre som står på venteliste. Der kan man ennå ikke vite sikkert om man kommer til å nå avsatt mengde eller ikke.

Trukket seg

26. mars, få dager før fristen gikk ut for å melde seg på den ekstraordinære utkjøpsordningen, var det bare Rogaland og Finnmark som ikke hadde fylt opp hele kvotemengden som var avsatt for salg.

Men da bøndene i etterkant skulle sende inn søknad, viste det seg at en del hadde ombestemt seg. Så langt har 83 personer trukket seg.

Annonse

I tillegg har en del bestemt seg for å selge mindre kvote til staten, enn de opprinnelig meldte på.

Det betyr for det første at nye personer, som stod på venteliste, fikk mulighet til å selge kvoten sin.

Men etter hvert som ventelista gikk tom, betydde det deretter at regioner ikke får fylt opp salgsmengden sin. Dermed vil staten ikke få kjøpt opp planlagt mengde i Rogaland, Oppland, Trøndelag, Nordland og Finnmark.

– Det er de fem regionene vi vet om nå. Jeg håper det blir med bare de fem, sier Sandlund.

2,1 millioner liter igjen

Etter å ha behandlet 344 søknader, anslår direktoratet nå at 437 personer kommer til å få selge kvoten sin i år.

Disse kommer til å selge drøyt 37,9 millioner liter, ifølge anslaget.

Det betyr i så fall at nærmere 2,1 millioner liter står igjen av målet som Bondelaget og staten ble enige om i fjor høst: Å kjøpe ut 40 millioner liter.

Disse literne ble fordelt på de ulike kvoteregionene på en slik måte at hver region skulle beholde sin andel av melkeproduksjonen, også etter oppkjøpet.

– I de store melkeproduksjonsfylkene Rogaland, Oppland og Trøndelag velger mange å fortsette, i stedet for å selge kvoten. I Vestland er det veldig mange som ønsker å selge. Slik sett var det nødvendig for å ta vare på melkeproduksjonen i hele landet, at det ble gjort en fordeling mellom de ulike produksjonsregionene, sier Sandlund nå.

Nesten 150 000 over

Direktoratet er allerede ferdig med å behandle nok søknader fra regionen «tidligere Østfold og Vestfold», for den avsatte mengden der er full.

Faktisk er den overfull.

– Det er fordi sistemann som kommer med, får omsette hele kvoten sin. Da kan man være noen få liter over, eller mange liter over, sier Sandlund.

I Østfold kommer man dermed 146 505 liter over.

Neste runde 2021

Til høsten blir det ikke en ny kjøpsrunde, kun leie.

Neste gang man kan selge kvote, blir dermed høsten 2021.

I jordbruksoppgjøret i år ble det bestemt at minst 40 prosent av kvoten da skal selges til staten, til fire kroner per liter.

Neste artikkel

Nortura sier nei til ny sauestrategi