Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nær WTO-tak for storfe og lam

Vi stanger nesten i WTO-taket for hvor mange kilo vi kan gi tilskudd til, for storfe, lam og kje. – Vi ønsker at partene i jordbruksoppgjøret diskuterer dette, sier Hilde Haug Simonhjell i Landbrusdirektoratet.

WTO-regelverket setter en begrensning for hvor mange kilo storfekjøtt vi kan gi kvalitetstilskudd til, og hvor mange lamme- og kjeslakt vi kan gi tilskudd til.

– I 2017 var vi svært nær å overstige disse begrensningene, forteller Hilde Haug Simonhjell, seksjonssjef for forskning, velferds- og pristilskudd i Landbruksdirektoratet.

– Landbruksdirektoratet ønsker at partene i jordbruksoppgjøret diskuterer dette. Grunnen til at jeg går ut med dette nå, er at det ikke skal komme som en overraskelse midt inne i forhandlingene. Jeg er ikke sikker på hvor kjent det er, sier Simonhjell.

I 2017 ble det gjort noen tiltak som ga pusterom. Men vi kan raskt komme nær grensene igjen, tror Simonhjell.

– Vi peker på at det kan bli kritisk. Vi er i alle fall i fare for å komme over grensene i 2019. Partene må ta dette inn over seg, og se på hva som er aktuelle tiltak, sier seksjonslederen.

Var svært nær

Kvalitetstilskuddet for storfekjøtt ble innført for fire år siden. Hensikten var å øke produksjonen av storfekjøtt ved å bedre økonomien.

Grensa for hvor mye vi kan gi kvalitetstilskudd til, er 50 500 tonn. I 2017 ble det gitt tilskudd til 50 216 tonn. Vi var altså bare 284 tonn under taket.

– Vi var svært nær, sier Simonhjell.

Tilskuddet gis til storfe med kvalitet O eller bedre, med unntak av slaktekategorien «ku». Fra 1. januar i år stilles det også krav om at slaktet må ha fettgruppe 4- eller lavere for å få tilskudd. Det reduserer mengden som får tilskudd, noe.

Men ifølge prognosene for 2018 skal produksjonen øke med rundt to prosent, og den skal fortsette å øke i årene framover.

– Vi kan stå i fare for å nå maksimalgrensen i 2019, sier Simonhjell.

Fjernet støtte til kvalitet O

Annonse

Tilskuddet til lamme- og kjeslakt har nylig blitt lagt om fra et produksjonstilskudd til et pristilskudd, delvis fra 2016 og helt fra 2017.

Det ble gitt til lam med kvalitet O eller bedre.

– Vi så i løpet av 2017 at vi ville overstige WTO-taket på 1 075 700 lam og kje. Fra 1. juli 2017 ble derfor støtten til lam med kvalitet O fjernet, forteller Simonhjell.

Det ble bestemt i jordbruksoppgjøret, og var et tiltak for å ikke overstige taket.

I 12-månedersperioden fra november 2016 til oktober 2017 ble det utbetalt tilskudd til 1 037 188 lammeslakt og kjeslakt.

Prognosen for 2018 viser en nedgang i antall lam. Det forventes ikke at vi når taket i år.

Men Simonhjell er usikker på om tiltaket som er gjort, er nok for de kommende årene.

– Et av usikkerhetsmomentene er at slaktekvalitetene varierer en del fra år til år, avhengig av beitesesongen, sier hun.

– Det må gjøres noe

– Landbruksdirektoratets anbefaling er at det må gjøres noe. Jeg tror det er mer prekært for storfe enn for sau. Men det betyr ikke at vi ikke bør ha en plan for sau, også, sier Simonhjell.

Hun mener dette er en sak som hører hjemme i jordbruksoppgjøret.

Direktoratet holder nå på å lage innspill til departementet, i forkant av jordbruksoppgjøret. De har frist til 15. februar til å levere sin rapport.

– Vi ser på flere muligheter for de to produksjonene, sier Hilde Haug Simonhjell.

Neste artikkel

Trist utvikling i nord og vest