Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nær markedsbalanse for lam

Det er slaktet færre lam i år enn i fjor. Snittvekta per slakt er økt, men likevel begynner det å bli markedsbalanse.

Gode beiter: – Det tørre og varme været i år ga gode utmarksbeiter, sier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura. (Foto: Marit Glærum)
Gode beiter: – Det tørre og varme været i år ga gode utmarksbeiter, sier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura. (Foto: Marit Glærum)

Animalias statistikk for totalmarkedet viser at det var slaktet 1 046 000 lam før 10. november. Det er 11 500 færre enn til samme tid året før.

Gjennomsnittlig slaktevekt i år er 18,6 kilo, en økning på 0,6 kilo fra 2017. I volum ligger årets produksjon på 19 510 tonn lammekjøtt. Det er en økning på 103 tonn fra 2017, men på linje med 2016.

Nortura alene har hatt en økning i antall lammeslakt med 2 200 per 10. november i år.

– Hovedsesongen er over, og det aller meste av lammene er slaktet. Tilførsel av lam er omtrent der det skal være i forhold til etterspørselen i markedet, men vi har ennå ikke oppdaterte tall for saueslaktinga. Lagrene av sau er fortsatt et problem, sier fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem.

Fine utmarkslam

Han legger til at utmarkslammene er veldig bra, og det er fylker med mye hjemmebeite, som Østfold, Vestfold og Akershus, som har de laveste slaktevektene. Mer lam av lettere raser kan også ha påvirket snittvekta.

Annonse

– Sommeren i fjor var rå og kald, mens det tørre og varme været i år ga gode utmarksbeiter. En årsak kan være at elver og bekker nesten tørket ut, slik at sau og lam kunne vandre over større områder og finne vann og mye mat fordi naturlige hindringer var borte. Det har vært mye arbeid med sankinga, og mange bønder sliter med å finne dyra, sier Avdem.

Per 10. november var det 14 125 produsenter som hadde levert lam, og det er 458 færre enn til samme tid i 2017. Produsentene har i gjennomsnitt levert 74 lam.

Mye sau på lager

Lammesalget holder seg oppe, men det er fortsatt lav interesse for sauen. Oppdatert prognose fra Nortura Totalmarked viser en nedgang i salget av sau og lam samlet med 7 prosent til 25 500 tonn i 2018.

Nedgangen må ses i sammenheng med at salget i 2017 var kraftig stimulert ved bruk av frysefradrag og prisreduksjon.

Ved inngangen til årets sesong lå det om lag 1 200 tonn med sau på reguleringslager. Prognosen for 2019 viser en svak underdekning på 250 tonn isolert for året.

– Det er viktig å ha med seg at vi har mye sau på lager som må omsettes i det norske markedet. Vi oppfordrer fortsatt sauebøndene til å forsøke å produsere flere lam per søye. Å redusere påsettet er et viktig bidrag for å få ned overskuddet av sau, sier direktør Ole Nikolai Skulberg i Nortura Totalmarked.

Les mer i Bondebladet nummer 47 denne uka.

Neste artikkel

Slik rammer Nortura-planen