Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå starter laksesesongen

– Det er mange som ringer og lurer på hva vi tror om årets sesong, sier generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

Det er om lag 100 000 laksefiskere i Norge, og det er mange hundre elver det går an å fiske i. Arkivfoto fra Beiarelva.
Det er om lag 100 000 laksefiskere i Norge, og det er mange hundre elver det går an å fiske i. Arkivfoto fra Beiarelva.

Natt til fredag går startskuddet for årets laksesesong i de fleste av landets elver. De siste årene har mellom 120 og 130 000 laks bitt på kroken i løpet av de tre sommermånedene sesongen varer, skriver Norske Lakseelver.

Om lag 25 prosent av fisken settes tilbake. Dette gjøres fordi man ønsker å bevare verdifull fisk

– Vi tror nok det vil havne rundt det samme i år også, men det er mange faktorer som spiller inn på fisket. Ikke minst vær og vind. Nå er vårflommen allerede et tilbakelagt stadium i mange elver sørpå, og det er nesten sommervannføring og -temperaturer mange steder. Det skal bli spennende å se hva dette betyr, sier Evensen.

Mange fisker tidlig

Et fåtall elver har allerede startet sesongen, og meldingene fra disse er som forventet.

– Det er ofte langt mellom nappene i starten, men samtidig er sjansen for en skikkelig rugg større, så mange prøver seg tidlig. Det store innsiget av laks kommer nærmere St.Hans, og siste uka av juni pleier å være en favorittuke sør og vestpå. Lenger nord er det gjerne seinere, forklarer Evensen.

Det er veldig forskjellig hvordan fisket er organisert fra elv til elv. Mens noen selger alle fiskekortene digitalt, har andre elver en tradisjon for at sportsfiskerne leier seg inn hos en grunneier og fisker på gårdens eiendom.

Annonse

– Laksefiske er verken spesielt vanskelig tilgjengelig eller dyrt. Det finnes tilbud i alle prisklasser og kvaliteter, men på de mest populære strekkene i elvene, lønner det seg nok å planlegge i god tid, forklarer generalsekretæren.

Lakselus dreper

Rømt oppdrettsfisk endrer villaksens fintilpassede genetikk, og lakselus fra oppdrettsindustrien tar livet av om lag 50 000 villaksunger hvert år. I tillegg ødelegger vannkraft oppvekstområdene i mange elver. Det eneste som nesten ikke er et problem lenger, er sportsfiske.

– Trass i hva en del tror, er ikke sportsfiske noen trussel mot bestanden så lenge den lokale forvaltingen gjør jobben sin. Elvene overvåkes og om det viser seg å komme mindre fisk enn normalt, kan fisket stoppes. Målet er at det skal stå nok gytefisk igjen til å fullrekruttere elva etter at fiskesesongen er ferdig. Det klarer elveeierlagene godt og overfiske i elv er ikke lenger definert som noen trussel mot villaksen, sier Evensen.

Viktig for bygdene

Forskning fra NMBU har vist at en gjennomsnittlig laksefisker legger igjen 2750 kroner i døgnet. Med en sesong på tre måneder og 200 fiskere i elva hver dag, noe som ikke er noe høyt anslag for de store elvene, blir det fort et femtitalls millioner som skytes inn i lokaløkonomien i elvedalen i løpet av tre korte og hektiske laksemåneder.

– Totalt sett regner vi ca 1,3 milliarder i omsetning på laksefisket, men potensialet er nok større om vi får bukt med de faktorene som begrenser antallet laks. Det er en viktig turismenæring og så er det fantastisk moro. Bare tenk deg følelsen av en skikkelig rugg i enden av snøret. Selv om atlanterhavslaksen finnes i mange land, er det tross alt i Norge du har størst sjanse for å lande storlaks, sier Evensen.

Neste artikkel

Viktig forvaltningsprinsipp vedtatt