Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå skal landbruket telles

I løpet av høsten gjennomfører Statistisk sentralbyrå (SSB) en ny landbrukstelling for å kartlegge hvordan det står til med norsk landbruk.

40 000: Spørreskjemaet går ut til 40 000 jordbruksbedrifter. Bildet er fra Skjold i Vindafjord kommune. Foto: Karl Erik Berge
40 000: Spørreskjemaet går ut til 40 000 jordbruksbedrifter. Bildet er fra Skjold i Vindafjord kommune. Foto: Karl Erik Berge

– Data og analysegrunnlaget fra landbrukstellingen er en unik mulighet til å måle temperaturen på norsk landbruk. Årets telling vil gi et stort faktagrunnlag som vil være nyttig i mange år fremover for alle som er involvert i landbruket, sier Geir Inge Gundersen.

Han er prosjektleder for årets telling.

Landbrukstellingen viser blant annet utviklingen innen områder som størrelse på gårdsbruk, hva jordbruksareal brukes til, antall husdyr, arbeidsinnsats, innleid arbeidskraft, samt kjønnsfordeling blant gårdbrukere og andre ansatte i landbruket.

Annonse

Tellingen kartlegger også ulike typer tilleggsnæringer, som gårdsturisme og salg av egne produkter, og hvor viktige tilleggsnæringene er sammenlignet med tradisjonelt jordbruk.

Andelen opplysninger som hentes direkte fra registre har økt for hver landbrukstelling. For eksempel hentes opplysninger om areal og husdyr direkte fra søknader om produksjonstilskudd. Likevel er det fortsatt behov for å samle inn opplysninger direkte fra den enkelte gårdbruker, skriver SSB.

Spørreskjemaet går i år ut til i alt 40 000 jordbruksbedrifter. De fleste vil motta skjemaet i Altinn mot slutten av september, men cirka 8 000 av jordbruksbedriftene vil motta skjema med forhåndsutfylte opplysninger fra a-ordningen i månedsskiftet oktober/november.

– Målet er at de forhåndsutfylte opplysningene vil gjøre det lettere å fylle ut spørsmålene om arbeidsinnsats, sier Gundersen.

Neste artikkel

Laveste fruktavling siden 2015