Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Mulig å øke produksjonen i år, om regjeringen vil

Sp-lederen ber regjeringen ta umiddelbart initiativ til tiltak som kan øke norsk matproduksjon og selvforsyning. Mulighetene er der, mener han.

I et brev til statsminister Erna Solberg (H), anmoder Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum regjeringen om å tilrettelegge for en maksimering av norsk matproduksjon i 2020. Han mener det er fullt mulig, om regjeringen virkelig går inn for det. Foto: Anders Sandbu
I et brev til statsminister Erna Solberg (H), anmoder Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum regjeringen om å tilrettelegge for en maksimering av norsk matproduksjon i 2020. Han mener det er fullt mulig, om regjeringen virkelig går inn for det. Foto: Anders Sandbu

Torsdag melder Reuters at koronapandemien skaper økende frykt for matsikkerheten i verden. Nyhetsbyrået viser til at hver femte innbygger nå har portforbud, og at både jordbruk og industri stanser opp.

Virusfrykten har fått millioner av mennesker til å hamstre, og tomme butikkhyller er et vanlig syn. Flere land har stanset eksport av mat for å sikre egen befolkning, melder Reuters. Andre land har varslet store oppkjøp for å bygge opp kriselagre. Begge deler kan få følger for matsikkerheten i verden.

– Maksimer norsk matproduksjon under krisen

Også her hjemme, er bønder landet over bekymret for arbeidskraftsituasjonen, hvordan kommende sesong skal bli og for matproduksjonen generelt. I et brev til statsminister Erna Solberg (H) 15. mars, anmoder Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum om å maksimere norsk matproduksjon i 2020.

- Kun en liten del av matproduksjonen i verden, under ti prosent, krysser landegrensene. Andre land kan fort begynne å hamstre. Da kan det bli ustabilitet i verdens matmarkeder. Sp mener vi nå bør ta i bruk den samme tankegangen som vi gjør ved brannforsikring. Man tegner jo denne for sikkerhets skyld, selv om det sannsynligvis ikke kommer til å brenne, påpeker han overfor Bondebladet.

Vedum viser til at det alt i 2013 ble flertallsvedtak på Stortinget om å opprette beredskapslagring for matkorn, men at dette ble stoppet av regjeringen høsten 2013.

I brevet, ber Sp-lederen regjeringen og Solberg ta grep umiddelbart for å unngå en forverret matsituasjon også i Norge i koronaåret 2020.

"Jeg vil anmode regjeringen om å umiddelbart ta initiativ til en gjennomgang av tiltak som raskt vil gi økt norsk matproduksjon og selvforsyning i Norge i innværende år, dette i samarbeid med bøndenes organisasjoner, Norsk Landbruksrådgivning og markedsregulatorene", skriver Vedum.

Solberg: - Har tett kontakt med næringa

20. mars kom svaret fra statsministeren. Der viser hun til at regjeringen "tar krisesituasjonen vi står oppe i på det største alvor".

– Vi har tett kontakt med næring og forvaltning, for tidlig å kartlegge mulige problemer i forsyningslinjene for mat, enten de er produsert i Norge eller i utlandet. Inneværende situasjon er per nå et folkehelseproblem, hvor både pandemien og tiltakene mot den gir betydelige problemer i økonomien, og mange næringer er sterkt berørt, skriver Solberg.

Hun mener det som trengs, er en kombinasjon av kortsiktige krisehådteringstiltak og mer langsiktige tiltak, og påpeker at dette selvsagt også gjelder det norske folks matsikkerhet - uten at nærmere tiltak her spesifiseres i svarbrevet.

Annonse

Et spørsmål om vilje?

Vedum er alt annet enn imponert over svaret, men velger allikevel å være optimist.

– Det er sent å begynne planleggingen nå, men det er fortsatt mulig å påvirke produksjonen for 2020 - dersom regjeringen vil. Hva kornproduksjonen angår, burde den ha blitt maksimert. Vi har beredskapslagring av såkorn, men vi vil at man øker hveteproduksjonen. Man bør da se på om det er mulig å få tak i mer såhvete. Blir det overproduksjon av hvete, må staten være med på å dekke den kostnaden. Det største problemet er at man får for mye av det, sier Vedum - og legger til:

- Det er mulig å øke matproduksjonen i år, om man vil.

- Men er det virkelig mulig, gitt vanskene i for eksempel grøntnæringa med å få tak i nok sesong-arbeidskraft under krisen?

- Regjeringen har en enorm handlekraft, om den vil, til å skaffe arbeidskraft. Regjeringen må se på om det kan være ordninger for dem som er permitterte til å være med i sesongarbeid. Regjeringen har et enormt apparat. Nå bør den sette seg ned sammen med næringa, og si at i år stimulerer vi til mer matproduksjon.

– Vri om på jordbruksmidler

Han viser til at en del av midlene over jordbruksoppgjøret skal gå til annet enn matprouksjon, og at det er mulig å vri om på disse midlene. Eksempelvis vil det være mulig med en noe større satsing på å øke fôrproduksjonen på gras og korn i år, påpeker Sp-lederen, som selv er kornbonde.

Men da må landbruks- og matminister Olaug Bollestad sette seg ned med Bondelaget og rådgivingsfolk, og se på hva vi skal gjøre nå. Dette er ikke en bondesak, men en samfunnssak. Blir det uro om maten, blir det uro om alt.

- Prøver dere egentlig å spille politisk mynt på egne kjernesaker i krisetider?

- Nei, dette er et oppriktig engasjement. Dette er en kjernesak over tid. Matsikkerhet er en av hovedoppgavene for oss som er politiske ledere.

Neste artikkel

Trapper opp norsk fôrsatsing