Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mulig å innføre driftsvansketilskudd

Kan hindre at areal går ut av drift, mener arbeidsgruppe.

I forbindelse med Stortingets behandling av «jordbruksmeldinga» våren 2017, var alle partier med unntak av Høyre og FrP positive til å utrede et driftsvansketillegg. Bildet er frå Sogndal. (Foto: Lars Olav Haug)

En arbeidsgruppe bestående av avtalepartene i jordbruket konkluderer med at det er teknisk mulig å innføre et driftsvansketilskudd knytta til bratthet og teigstørrelse.

Formålet med tilskuddet er:

• Hindre areal i å gå ut av drift og ta vare på kulturlandskap

• Kompensere for merkostnader

• Styrke jordbruket i geografiske områder med stor andel areal med driftsvansker.

– Det er svært positivt at avtalepartene nå har slått fast at det er teknisk mulig å innføre et driftsvasketilskudd, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg i en pressemelding.

Annonse

Det er åtte år siden NBS første gang foreslo et driftsvansketilskudd i en annen arbeidsgruppe.

I forbindelse med Stortingets behandling av «jordbruksmeldinga» våren 2017 var alle partier, med unntak av Høyre og FrP, positive til å utrede et driftsvansketillegg.

Under behandlinga av jordbruksoppgjøret 2017 fremmet Ap, Sp, KrF og SV følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede og utforme en mulig ordning for et driftsvansketilskudd med sikte på drøftelser i jordbruksoppgjøret for 2018.»

– Nå gjenstår det å se om regjeringen tar inn over seg at det er flertall på Stortinget for et driftsvansketilskudd,og tar dette opp i statens tilbud til jordbruksforhandlingene, sier Furuberg.

Neste artikkel

Sterk reduksjon i saue­bønder i nord og nordvest