Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Minimalt med fremmedstoffer i kjøtt

Mattilsynet fant enkelte fremmedstoffer i 1 prosent av 2016-prøvene av landdyr og animalske produkter.

Totalt sett, fant Mattilsynet minimalt med fremmedstoffer i kjøtt. Her ses glade kyr på beite i Surnadal. Illustrasjonsfoto: Bondebladet

Totalt sett, fant Mattilsynet minimalt med fremmedstoffer i kjøtt. Her ses glade kyr på beite i Surnadal. Illustrasjonsfoto: Bondebladet

I 2016 ble det tatt i alt 3 947 prøver av norske landdyr og animalske produkter. I én prosent av prøvene ble det funnet rester av legemidler eller forurensende stoffer i mengder som var over grenseverdiene, viser en fersk rapport fra Mattilsynet. Enkeltfunnene ble fulgt opp av Mattilsynet.

Her er funnene:

Annonse

* Det ble påvist steroider i seks storfeprøver, seks saueprøver, og to svineprøver. Produksjonsdyr produserer naturlige steroider som påvises i små mengder under analysering, særlig om dyrene er drektige.

* Mattilsynet fant kadmium over grenseverdien i leverprøver fra tre småfe og ett storfe. I tillegg ble det funnet høyt kadmium innhold i lever fra 10 reinsdyr, og 25 elg. De høye nivåene skyldes kadmium som finnes i miljøet og gjelder dyr som har gått på utmarksbeite og ville dyr.

* I tillegg ble det påvist bly over grenseverdien i en muskelprøve fra elg. Denne skyldes sannsynligvis blyammunisjon, skriver Mattilsynet.

– Det er ikke avdekket funn som gir mistanke om ulovlig bruk av legemidler, og funnene handlet mest om naturlige hormoner fra dyr eller tungmetaller som finnes i naturen. Resultatene er også på linje med funn gjort i tidligere år, sier seniorrådgiver Waleed Ahmed i Mattilsynet i en pressemelding.

Totalt ble det tatt ut 93 prøver av kjøtt fra storfe, småfe, fjørfe og hjort samt honning i 2016. Mattilsynet fant ingen overskridelser av grenseverdier i de analyserte importprøvene.

Neste artikkel

Rekorddårlige målinger for norsk mat