Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mindre avskoging globalt

Globalt har avskogingen avtatt betydelig de siste tiåra, viser ny rapport. Men FN er fortsatt bekymret, og regner ikke med at bærekraftsmålene for 2030 nås.

FN har nå gjennomført det som skal være verdens mest omfattende analyse av skogressurser. Avskoging er fortsatt et stort problem, men den har gått betydelig ned over tid. Her er en drone i sving med å kartlegge norsk skog. Foto: Stefano Puliti, Nibio
FN har nå gjennomført det som skal være verdens mest omfattende analyse av skogressurser. Avskoging er fortsatt et stort problem, men den har gått betydelig ned over tid. Her er en drone i sving med å kartlegge norsk skog. Foto: Stefano Puliti, Nibio

FNs landbruksorganisasjon FAO lanserte tirsdag det som omtales som "verdens mest omfattende analyse av skogressurser". Både i denne rapporten ("FRA 2020") og gjennom en ny interaktiv plattform, kan hver enkelt nå studere status og trender innenfor mer enn 60 skogvariabler i 236 land og territorier for perioden 1990-2020.

– Disse nye verktøyene vil gjøre det mulig for oss å bedre svare på avskoging og skogforringelse, avverge tap av biodiversitet og styrke bærekraftig skogforaltning, sa avdelingsdirektør Maria Helena Semedo under lanseringen hos FAO i Roma tirsdag.

Avskogingen går ned

Blant hovedfunnene i rapporten, er at avskogingen globalt faktisk har gått ned betydelig de siste par tiåra. Trenden har fortsatt de siste åra.

* I perioden 2015-2020 ble årlig skogområder på 10 millioner hektar avskoget.

* Til sammenligning var avskogingen oppe i 12 millioner hektar årlig i 2012-2015 og 16 millioner hektar årlig i 1990-2000.

* Siden 1990 har anslagsvis 420 millioner hektar skog på verdensbasis gått tapt som følge av avskoging og konvertering av skog til annen arealbruk som landbruk.

Annonse

– Risikerer ikke å nå bærekraftsmålene for 2030

– Selv om avskogingsraten har blitt redusert betydelig gjennom de siste tiårene, er avskoging fortsatt en stor bekymring. Med den farten vi nå ser på avskogingen, risikerer vi ikke å oppnå 2030-målene for bærekraftig skogforvaltning, uttaler senior skogsjef og Forest Resources Assessment (FRA)-koordinator Anssi Pekkarinen - og fortsetter:

– Vi trenger å trappe opp innsatsen for å bremse avskogingen, for slik å utløse det fulle potensialet skogene har som bidrag til bærekraftig matproduksjon, fattigdomsbekjempelse, matsikkerhet, bevaring av biologisk mangfold og klimaendringer. Samtidig skal vi opprettholde produksjonen av alle de andre godene og tjenestene vi får gjennom skog.

4 milliarder hektar skog i dag

Den nye rapporten viser at det på verdensbasis i dag finnes 4,06 milliarder hektar skog. Det tilsvarer om lag 31 prosent av verdens totale landareal. Europa, inkludert Russland, står for 25 prosent av verdens skogområder. Deretter følger Sør-Amerika med 21 prosent, Nord- og Mellom-Amerika med 19 prosent, Afrika med 16 prosent, Asia med 15 prosent og Oceania med 5 prosent av verens skogareal.

Neste artikkel

Lite skogskader i 2020