Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer skabb på svenske ulver

11 av 22 ulver er skutt under årets lisensjakt i Sverige. Det er mistanke om at to av disse har skabb.

I løpet av de siste sju årene har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) tatt prøver av rundt 300 innleverte ulver i Sverige. Undersøkelsene viser at ulver smitta av skabb blir ulikt rammet, noen hardere enn andre, skriver atl.nu.

– Omtrent 12 prosent av ulvene har eller har hatt skabb. Vi ser en svak økning med flere ulver de seneste tre årene, sier Erik Ågren, viltpatolog og rådgivende statsveterinær ved SVA, til P4 Värmland.

Ulvene har blitt levert inn etter at de ble felt under årets jakt eller ble funnet døde. De er ikke representative for hele ulvestammen, forklarer Ågren.

3 av 11

Fredag den 5. januar hadde SVA fått inn tre av de elleve ulvene som hittil er skutt under årets lisensjakt. To av disse mistenkes å ha skabb.

Skabb forårsaket av midden Sarcoptes scabiei er velkjent hos rødrev. På slutten av 1970-tallet og på 1980-tallet ble rødrevbestanden i Norge kraftig redusert på grunn av denne sjukdommen.

Totalt 22 dyr er tillat felt under årets lisensjakt i Sverrige - i til sammen fem revir.

I Dalarna og Gävleborg er lisensjakten over. Her er det henholdsvis felt seks (i Dalarna) og to ulver.

Annonse

32 valpekull i Sverige

I 2016 ble det født ulvevalper i fire helnorske revir, samt sju kull i grenserevir og 32 kull i helsvenske revir.

Ettersom ungekull i grenserevir teller som et halvt kull, tilsvarer dette 7,5 kull i Norge. Det er foreløpig usikkert hvor mange valpekull som er født i Skandinavia i 2017, skriver Rovdata.

De aller fleste kullene blir først påvist når sporsnø legger seg på bakken vinterstid.

I forbindelse med at forvaltningen har merket ulv i Hedmark ble det imidlertid allerede i mai 2017 påvist at det er født valpekull i Slettåsreviret og Osdalenreviret samme vår.

Bestanden i Skandinavia

På skandinavisk nivå viser beregninger at bestandstørrelsen har holdt seg stabil på cirka 430 individer fra i fjor til i år.

Det er knyttet noe usikkerhet med slik sammenligning av data mellom enkeltår, og bestandens reelle utvikling vil bli tydeligere med data over flere år, skriver Rovdata.

I den siste 19-årsperioden har den skandinaviske ulvebestanden hatt en gjennomsnittlig årlig tilvekst på 12 prosent.

Neste artikkel

Følg Stortingets ulve-vilje