Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer penger skal dempe rovdyrkonflikten

Regjeringa gir 15 millioner kroner ekstra til rovviltforvaltning i statsbudsjettet. Pengene skal brukes på å styrke Statens naturoppsyn og til forebyggende og konfliktdempende tiltak.

Områder med vedvarende store tap av beitedyr til rovvilt skal prioriteres, skriver Klima- og miljødepartementet.

– Vi skal bruke 15 millioner kroner ekstra for å gi flere beitebrukere og kommuner en enda tettere oppfølging i situasjoner der rovvilt gjør skade utenfor rovviltsonene, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Fem millioner til SNO

I dag er det i hovedsak kommunale fellingslag som utfører skadefelling. Slike fellingslag består av lokale jegere som får godtgjørelse fra staten.

Annonse

I tillegg gir SNO profesjonelle råd og bistand til kommuner som ber om dette.

̶- Mange kommuner ønsker at SNO i flere tilfeller skal kunne gi råd og bistand ved skadefelling. Vi har lyttet til kommunene, og styrker SNOs feltvirksomhet med fem millioner kroner neste år, særlig til å kunne gi profesjonell hjelp til kommunene, sier Ola Elvestuen.

Mer til radiobjeller

Regjeringa foreslår derfor ti millioner kroner ekstra til generell styrking av arbeidet med forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader. Noe av pengene skal brukes til innkjøp av radiobjeller.

Radiobjellene skal eies av staten og lånes ut til beiteområder med store tap av sau.

̶- Noen områder har vedvarende store tap av beitedyr til rovvilt til tross for omfattende forsøk på skadefelling. Nord-Østerdalen øst for Glomma er et slikt eksempel. Her oppleves situasjonen svært vanskelig for mange av bøndene. Vi vil derfor å bruke ti millioner kroner ekstra til langsiktige løsninger i særlig tapsutsatte områder for å få tapene ned, sier Elvestuen.

Neste artikkel

Flere sauebønder rundt Oslo