Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mener turnusarbeidere bør få ta gårds-karantene i Norge

Harald Bøhnsdalen ønsker rask avklaring på om faste, utenlandske turnusarbeidere kan komme til Norge og jobbe på gård. Karantenen må de kunne ta også på gård, påpeker han.

Arbeidskraft-behov: – Jeg er opptatt av å få en avklaring på at vi kan beholde denne arbeidskraften, og at de kan ta karantenen hjemme på gården, sier svine- og kornprodusent Harald Bøhnsdalen. Arkivfoto: Anders Sandbu
Arbeidskraft-behov: – Jeg er opptatt av å få en avklaring på at vi kan beholde denne arbeidskraften, og at de kan ta karantenen hjemme på gården, sier svine- og kornprodusent Harald Bøhnsdalen. Arkivfoto: Anders Sandbu

Bøhnsdalen driver som svine- og kornprodusent på Leirsund, i det som nå er en del av Lillestrøm kommune. Han har ikke sesongarbeidere, men tre mann i turnus. To av dem er fem uker på og fem uker av, mens den tredje varierer litt mer. Samtlige er arbeidskraft fra utlandet. Bonden er opptatt av å få beholde denne arbeidskraften, også i koronakrisen.

Vil ha dem inn på gården

Helt konkret, ønsker han en rask avklaring på om det kan utferdiges et skriv som sendes til denne typen arbeidskraft som nå befinner seg i deres respektive hjemland på grunn av stengte grenser. Et skriv som gir dem forenklet mulighet til å komme til Norge og jobbe på norske gårder, etter en karantene enten i deres hjemland eller på den norske gården de jobber på.

– Om disse turnusarbeiderne er så heldige at de finner et fly som går til Gardermoen, kunne de ha kommet til Norge og tatt med seg dette skrivet. Det er ikke riktig at de skal snu på Gardermoen. Å ha karantene på gården, er ikke noe problem. Vi må få turnusarbeiderne tilbake, sier Bøhnsdalen til Bondebladet.

Han mener oppmerksomheten hittil i for stor grad er blitt rettet på sesongarbeidere, som det vil være behov for seinere på året.

– Én ting er å få inn sesongarbeidere som ikke har fast arbeidsavtale. Men her snakker vi om folk som er i en fast arbeidssituasjon i Norge, og som har fast turnus. Lastebileierforbundet har på sin side fått avklart at det ikke er et problem å få inn sjåfører som skal på jobb i Norge. Disse kan komme hit, og de kan etter det jeg forstår få jobbe i Norge – fordi de sitter i lastebil. Våre folk vil i enda mindre grad være i kontakt med andre, påpeker bonden.

Bøhnsdalen driver en formeringsbesetning med om lag 140 årspurker. Han produserer livdyr, slakt og noe smågris, og har i tillegg en kornproduksjon på 1 200 mål. Han er ikke bekymret for verken egen kjøtt- og kornproduksjon, leveransene til Nortura eller for at han selv og familien skal bli smittet.

Annonse

Derimot er bonden bekymret for den økonomiske situasjonen i Norge, selv om Norge er et rikt land. Og han mener altså at næringa må sikres tilstrekkelig tilgang også på fast utenlandsk arbeidskraft i dagens krisetider.

Kartlegger arbeidskraft-mulighetene

Fra politisk hold, tok landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sist uke opp behovet for sesongarbeidere – men ikke faste turnusarbeidere. I landbruket arbeider nå en egen arbeidsgruppe, koordinert av Bondelaget, med å kartlegge omfanget av og behovet for sesongarbeidere – både i grøntnæringa og andre produksjoner. Men gruppen skal også kartlegge behovet for arbeidskraft ed spesialkompetanse.

Videre er det diskutert om det kan være muligheter for at personer som allerede har arbeidstillatelse, nå kan få en automatisk forlengelse det vil si uten å søke.

Samtidig ønsker grupppen - "av alle mulige praktiske og helsemessige hensyn" - å jobbe for å kunne rekruttere så mange som mulig fra Norge.

– Norge har nå et betydelig antall permitterte, i tillegg til at det er både naturbruksskoleelver, studenter og andre grupper som kan være aktuelle for de arbeidsoppgavene landbruket må få gjort, skriver Bondelaget på sine hjemmesider.

Neste artikkel

Store ulikheter i konkursutviklingen i Norden