Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mener referansebane gir rom for økt hogst

Regjeringen mener ny referansebane for forvaltet skog muliggjør økt hogst i Norge. Bra som et førstesteg, mener Norskog.

Med den nye referansebanen for forvaltet skog, vil norsk skognæring kunne hogge opptil 16 millioner kubikkmeter årlig før hogsten bokføres som utslipp fra forvaltet skog. Foto: Karl Erik Berge

Regjeringen har nå besluttet hvilken referansebane som skal gjelde for forvaltet skog i en klimaavtale med EU. I praksis handler det om hvor mye skog næringa skal kunne hogge uten at aktiviteten klimastraffes. Frykten i skognæringa har vært et for strengt regelverk som vanskeliggjør oppstart av nye grønne eventyr i skognæringa og industrien.

– I tråd med skognæringas mål

Regjeringen konkluderer i en pressemelding fredag med at referansebanen den nå har valgt, vil muliggjøre økt hogst i norske skoger.

Gjennomsnittlig årlig hogstnivå for perioden 2021-2030 i regjeringens valgte referansebane – det såkalte Finland 9-alternativet – er på rundt 16 millioner kubikkmeter årlig. Dermed kan det hogges opp til dette volumet årlig, før det blir bokført som utslipp fra forvaltet skog.

– Referansebanen legger til grunn et hogstnivå som er omtrent det samme som skognæringa selv har som mål. Dette kan skogeierne hogge uten at det blir registrert som utslip av klimagasser etter EUs regelverk. I tillegg kommer kompensasjon som gir rom for ytterligere økning i hogsten, skriver regjeringen.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) mener regjeringen nå utnytter det handlingsrommet som ligger i EUs regelverk.

– Skogen spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. Referansebanen gir rom for å øke hogsten sammenlignet med dagens nivå, i tråd med skognæringas målsetting, uttaler Bollestad i pressemeldingen.

Annonse

Kompensasjonsordningen regjeringen omtaler, forutsetter imidlertid at vilkår for kompensasjon er til stede både for Norge og EU som helhet. I volum, tilsvarer kompensasjonsordningen om lag 2 millioner kubikkmeter årlig.

Norskog: – Referansebanen må økes etter hvert

Norskog, som representerer skogeiere som står for 15 prosent av den totale avvirkningen av skog i Norge, uttaler at dette regelverket i utgangspunktet er underlig.

– Når FNs klimapanel er klokkeklare på at det ikke er mulig å holde temperaturøkningen under 1,5 gradersmålet uten at skogen spiller en aktiv rolle, er det forbausende at EU vedtar et regelverk som kan begrense skogens muligheter i klimasammenheng. Det grønne skiftet har behov for grønne, fornybare råvarer, sier administrerende direktør Arne Rørå i Norskog i en pressemelding.

Rørå er allikevel godt fornøyd med den jobben regjeringen har gjort i denne saken. Alternativet var nemlig verre, mener han.

– Det opprinnelige forslaget fra EU tilsa at Norge måtte bokføre et betydelig utslipp ved dagens aktivitet, til tross for at vi har et stort netto opptak av CO2 i skog. Regjeringens vedtatte referansebane er tilstrekkelig for avtaleperioden, men det er viktig at den økes etter denne perioden, uttaler han.

Neste artikkel

Går mot forbud av utenlandske treslag