Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mener giftig plante tok livet av sau og storfe

Seks storfe og flere sauer er funnet døde på beite øst i Agder. Mattilsynets hovedteori er at dyra, som var friske, har spist romeplanten.

Rome vokser i myrlendte områder, og er svært farlig å få i seg for beitedyr Foto: Hajotthu/Wikimedia Commoms
Rome vokser i myrlendte områder, og er svært farlig å få i seg for beitedyr Foto: Hajotthu/Wikimedia Commoms

De siste dagene har en bonde i Åmli funnet seks kuer døde. I nabokommunene Tvedestrand og Vegårshei har fire bønder funnet flere døde sauer og lam uten tegn til skader. Hovedteorien er at dyra har spist den giftige planten rome, skriver NRK Sørlandet.

Sauebonde Inge Vaaje i Vegårdshei har i løpet av de siste tre dagene funnet to voksne og tre lam.

– Det er til å ta motet fra enhver saueeier, sier han til NRK.

Det er først og fremst sau som kan få symptomer av planten, og i verste fall nyresvikt hvis de spiser den. Men det kan også skje med storfe.

Annonse

– Rome er den mest sannsynlige årsaken. Veterinærinstituttet sier at symptomene stemmer med det en kan se ved romeforgiftning, sier avdelingsleder Nina Merete Vehus i Mattilsynet.

Nå advarer Mattilsynet bøndene, og oppfordrer dem til å føre hyppige tilsyn med dyra.

Neste artikkel

Ulven i et smalt eller bredere perspektiv