Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mener Elvestuen er "inhabil" etter ulve-kosing

I fjor koste klima- og miljøministeren med ulvevalpen "Balder". Sp og Bondelaget mener statsråden ikke kan behandle en ventet klage ved rovviltnemd-vedtak om skyting av Balders flokk.

Sp og Bondelagets rovviltansvarlige mener klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V, bildet) bør trekke seg tilbake om/når hans departement får inn klager på rovviltnemndenes vedtak om felling i Letjenna, Hedmark. Her er Elvestuen etter fremleggelsen av regjeringens miljøbudsjett for 2019, i fjor høst. Foto: Anders Sandbu
Sp og Bondelagets rovviltansvarlige mener klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V, bildet) bør trekke seg tilbake om/når hans departement får inn klager på rovviltnemndenes vedtak om felling i Letjenna, Hedmark. Her er Elvestuen etter fremleggelsen av regjeringens miljøbudsjett for 2019, i fjor høst. Foto: Anders Sandbu

I fjor poserte klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) med diverse ulvevalper i armene. Bildene ble tatt i forbindelse med ulveregistrering i reviret Letjenna i Hedmark, og ble lagt ut på departementets hjemmesider. I tillegg presenterte en rørt statsråd sitt møte med ulvevalpen "Balder" i en videosnutt på Facebook:

– Hvis noen trenger et bedre bevis på at vi skal ha ulv i Norge, og at vi trenger en levedyktig bestand, så er det han her. Han er et veldig godt eksempel på hva ulv også innebærer. Dette er helt fantastisk, skrev statsråden etter møtet med Balder.

Nå kan det bli ulveuttak i det samme området som statsråden besøkte, og hvor han altså selv fikk nærkontakt med ulvevalper.

Sekretariatet til rovviltnemndene i region 4 og 5 innstilte nylig på at rovviltnemndene går inn for en kvote på inntil åtte ulver innenfor ulvesona og 12 ulver utenfor. Det innebærer uttak av et helt revir under kommende vinters ulvejakt.

Allerede neste uke skal rovviltnemndenes behandle saken. Felles nemndsmøte for rovviltregionene i region 4 (Oslo, Akershus, Østfold) og Hedmark (region 5) avholdes på Hamar tirsdag 20. august.

Sp: Ulvevalp-dulling = inhabilitet

Skulle rovviltnemndene gå inn for innstillingen, er det ventet en klagesak. Den kan ende på Elvestuens bord. Sps stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik mener statsråden selv ikke kan ha noen som helst befatning med fellingssaken, på grunn av det engasjementet Elvestuen har vist for nettopp denne flokken i Letjenna.

– Han har stått og dullet med en ulv og gitt den navn, og brukt den som eksempel på hvorfor vi skal ha ulv i Norge. Det at han skal behandle en sak om å ta ut denne ulveflokken, det er ikke han habil til å gjøre nå. Det bør han selv se, sier Gjelsvik til NRK Østlandssendingen torsdag.

I en epost til NRK, slår statsråden tilbake:

– Det er uforståelig for meg at Senterpartiet mener en statsråd blir inhabil dersom man er ute for å se hvordan forvaltning og overvåking skjer i praksis. Kunnskap er viktig, og dette var også en viktig motivasjon for meg da jeg var med Statens naturopsyn for å se hvordan feltarbeid og bestandsovervåking av ulv foregår i praksis, skriver Elvestuen.

Bondelaget: – Tre tilbake, Elvestuen

Rovviltansvarlig i Norges Bondelag, Hedmark-bosatte Erling Aas-Eng, har ett klart råd til Elvestuen dersom en klagesak skulle havne på statsrådens bord:

– Da kan det være klokt for han å tre tilbake, og la en sette-statsråd behandle denne saken. Dette til tross for at Elvestuen, formelt sett, nok er habil. Men habilitet er ofte et spørsmål om klokskap, og det å skaffe seg selv integritet og ryggdekning i den oppgaven man skal utføre, sier Aas-Eng til Bondebladet.

Annonse

Han kritiserer også Elvestuens opptreden i fjor.

– Det var særdeles uklokt å dulle med ulvevalpene i en konflikt som han utmerket godt vet er så betent. Her så vi statsrådens første ukloke handling i denne saken. Nå kan han unngå en ny uklok handling.

– Tror du det vil skje, da?

– Vel, Elvestuen har hatt en lei tendens til ikke å høre på meg.

– Det kan være klokt for Elvestuen å tre tilbake, og la en sette-statsråd behandle denne saken, sier rovviltansvarlig Erling Aas-Eng i Norges Bondelag. Han bor selv i Hedmark. Foto: Privat
– Det kan være klokt for Elvestuen å tre tilbake, og la en sette-statsråd behandle denne saken, sier rovviltansvarlig Erling Aas-Eng i Norges Bondelag. Han bor selv i Hedmark. Foto: Privat

– Fastlåst stillingskrig

Aas-Eng påpeker at konfliktnivået i og rundt Letjenna er betydelig. Han betegner det som "en ganske fastlåst stillingskrig".

– Vi prøver å oppføre oss som folk alle mann, men konflkten er likedan så lenge stortingsflertallets merknader ikke blir fulgt opp. Flertallsmerknaden i Stortingets næringskomtié var tydelig på følgende: Når vi er over bestandsmål, skal bestanden reguleres ned mot standsmål – også innenfor ulvesonen. Så lenge dette ikke er oppfylt, er vi i en uendret situasjon, påpeker Bondelagets rovviltansvarlige.

Han regner med at rovviltnemndene vil følge innstillingen fra sekretariatet, og tar for gitt at det da vil bli klager både fra dem som mener det tas ut for mange ulv og dem som mener et uttak på 20 ulver vil være for smått.

– Det skjer nesten på instinkt at man klager. Vi fra Bondelaget vil sannsynligvis påpeke at et slikt uttak er altfor lite.

– Når det praktisk talt alltid blir klaget fra begge sider: Tilsier det at man bør gjøre noe med nemndene, og hvordan de er organisert?

– Den ordningen vi har i dag, er tross alt den beste løsningen. Lokal- og regionalplanet har en viss innvirkning i dag. Men å lage kjempestore regioner, slik det ligger inne et forslag på gjennom forskriftsendirng, er vi ganske skeptisk til. Nå handler det om å følge opp stortingsflertallets vilje. Denne er gitt velig eksplisitt i merknader. Inntil dette er oppfylt, kan vi ikke si oss fornøyd med situasjonen på noen som helst måte.

Han viser til at det i randsonene nord i Hedmark hittil i år er konstatert 50-100 tapte beitedyr. Noen konklusjon på endelige tapstall går det ikke an å gi før sankingen er overstått, påpeker Aas-Eng, som vil få ned det totale rovdyrtrykket i hele fylket.

Neste artikkel

Ulverettsaken slipper inn for Høyesterett