Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Melkekvotene for 2019 klare

Forholdstallet for kumelkkvote blir 0,98 og 0,94 for geitemelk.

Kvoteåret 2019: LMD har fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 0,98. Bildet er fra Hjørundfjorden. Foto: Inger Margrethe Mo
Kvoteåret 2019: LMD har fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 0,98. Bildet er fra Hjørundfjorden. Foto: Inger Margrethe Mo

Melkebønder får levere 98 prosent av kvotene, og geitebønder får levere 94 prosent av melkekvotene.

Det ble resultatet av drøftingene som Landbruks- og matdepartementet, Bondelaget og Småbrukarlaget i dag har gjennomført.

I møtet gjorde Tine som markedsregulator greie for markedssituasjonen i inneværende kvoteår og prognosene for melkeproduksjon og melkebehov i 2019.

Reduksjon på seks prosentpoeng

For kumelk anbefalte Tine et forholdstall for 2019 på 0,98. Dette er en reduksjon på seks prosentpoeng fra dagens forholdstall.

Forholdstallet for 2018 ble fastsatt til 0,98 fra 1. januar 2018, men ble deretter økt til 0,99 i juni, og videre til 1,04 i august.

Annonse

Bondelaget og Småbrukarlaget anbefalte å følge markedsregulators anbefaling for kumelk.

LMD fastsatte forholdstallet på disponibel kvote for kumelk til 0,98 for 2019.

Uenige om geitemelk

For geitemelk anbefalte Tine et forholdstall for 2019 på 0,94, en reduksjon på to prosentpoeng fra 2018.

Bondelaget støttet Tine, mens Småbrukarlaget gikk inn for en videreføring av dagens forholdstall på 0,96.

Landbruks- og matdepartementet fastsatte forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,94 i 2019.

Neste artikkel

Selde mjølkekvoten – no kjøper dei igjen