Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet-lederen: Vi har felles mål

Mattilsynets øverste leder snakker om redselen for og kritikken mot tilsynet, trusler mot inspektørene, og veien videre: Et nytt klagesystem, bedre dialog og mer veiledning.

Matilsynet starter nå et forbedret opplæringsprogram for alle nyansatte. I tillegg oppretter tilsynet en ny, sentral klagenemnd. Men også mange inspektører har opplevd å bli trakassert og truet på jobb, forteller adm. dir. Harald Gjein. Foto: Bård Gudim
Matilsynet starter nå et forbedret opplæringsprogram for alle nyansatte. I tillegg oppretter tilsynet en ny, sentral klagenemnd. Men også mange inspektører har opplevd å bli trakassert og truet på jobb, forteller adm. dir. Harald Gjein. Foto: Bård Gudim

Harald Gjein (63) er administrerende direktør i Mattilsynet.

Han vil helst snakke om landbruksnæringas og Mattilsynets felles mål: At norsk dyrehelse og dyrevelferd skal være i verdenstoppen, og hvordan de to kan samarbeide om det.

Men ikke alle opplever alltid at landbruket og Mattilsynet står på samme side. Bondebladet har skrevet om bønder som er redde for å få Mattilsynet på besøk, og om bønder som føler seg tråkket på av inspektørene.

– Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker, men jeg blir veldig lei meg når jeg ser sånne reaksjoner, sier Gjein.

– Må være profesjonelle

– Hva er det som skaper frykt for Mattilsynet?

– Det er et godt spørsmål. Vi har gjennomført en tilsynskampanje i Rogaland, og besøkt besetninger vi aldri har vært i før. Vi har ikke mye ressurser, og gjennomsnittlig er vi i hver besetning hvert tiende år. Når vi har denne typen kampanjer, og er i besetninger vi ikke har vært i før, blir en del engstelige. Og det er klart det har mye å si for bonden hvordan resultatet blir, så han er spent på det. Det vi prøver, er å være forutsigbare. Når det gjelder slaktegriskampanjen i Rogaland, var vi tydelig ute og varslet at vi ville komme og hva vi ville se etter. Da overrasker det meg litt at man gruer seg, sier Gjein.

Men inspektørene må være bevisste sin makt, mener han.

– Vi må være profesjonelle. Mattilsynet er en myndighet med makt som må brukes med stor klokskap, sier Gjein.

Ny klagenemnd

Han forteller at de følger opp kritikken mot hvordan inspektørene gjennomfører tilsynet.

– Vi starter nå et forbedret opplæringsprogram for alle nyansatte, og vi har lenge hatt et eget kurs i kommunikasjon på tilsyn, sier Gjein.

I tillegg oppretter Mattilsynet en ny, sentral klagenemnd i disse dager.

Annonse

– Hvis det kommer klager på inspektørene våre eller hvordan vi har gjennomført tilsyn, vil det gå videre til en sentral klagenemnd som vil gjelde for hele landet. Det gjør vi for å sikre at vi er enhetlige, der også. Vi tar dette på alvor, og sikrer at vi får det samme løpet på alle klagene, at vi får bedre oversikt, og en god behandling av klagene, sier Gjein.

Trusler

Det er imidlertid ikke bare bønder som har hatt en ubehagelig følelse etter et besøk.

Gjein forteller at en medarbeiderundersøkelse internt blant deres inspektører viser at mange har opplevd å bli trakassert og truet på jobb.

– Vi må være klar over at inspektørene våre har en vanskelig jobb der ute. En veldig stor andel har fått trusler, også drapstrusler. Det er en tøff hverdag. Men vi skal være profesjonelle. Vi er myndighetene, sier Gjein.

– Vi ser i alle offentlige etater at hverdagen blir tøffere og tøffere. Det handler om alt fra trusler mot deg personlig, til trusler mot familiene. Vi har måttet politianmelde, så alvorlig har det vært. Det tilhører heldigvis unntakene, sier Gjein.

Bli bedre på dialog

Gjein ønsker god kommunikasjon med næringa.

– På ledernivå syns jeg vi har hatt veldig god kommunikasjon de siste månedene. Vi har hatt møter med Norges Bondelag og Norsvin, blant annet. Men jeg ser at det som er viktig, er at vi får kommunikasjonen mellom bonde og inspektørene våre til å være best mulig, sier han.

– Jeg kan være tydelig på at vi nå vektlegger at vi i Mattilsynet skal bli enda bedre i vår dialog med næringen og bransjen. Jeg har akkurat hatt styringsmøter med de fem regiondirektørene og deres avdelingsledere rundt omkring i hele landet, hvor dette har vært et hovedtema, forteller Gjein.

Nylig var det et dyrevelferdsseminar på Gardermoen der næringen deltok, og snart starter det opp en møteserie med Bondelaget i hele landet, ute blant produsentene.

– Det hjelper ikke om vi ledere har god dialog, dersom den ikke blir tatt med ut til grasrota, sier Gjein.

– Mitt mål er at Mattilsynet skal samspille smidig med husdyrbrukerne, samtidig som produsentene er seg bevisst sitt store ansvar for at regelverket overholdes. Slik kan vi sammen sikre at dyrevelferden i vårt husdyrhold fortsatt skal være i verdenstoppen. Dette er Norges store konkurransefortrinn, sier Gjein.

Les hele intervjuet med Harald Gjein i Bondebladet denne uka.

Neste artikkel

Bruka politikerne vil ha, forsvinner