Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet frykter spredning av problemugras

I 2018 ble det tatt 162 prøver av importerte såvarer og fôr av hele korn eller frø til hest, villfugler og smågnagere. Halvparten av fuglefrø-prøvene inneholdt en eller flere uønskede arter.

FK Agri selger flere produkter til villfugler – jordnøtter fra Argentina, talgboller fra Danmark, villfuglmiks fra Sverige og solsikkefrø fra Bulgaria. – Hos våre leverandører skal alle produkter som inneholder frø testes, sier kommunikasjonssjef Thomas Skjennald i FK Agri. (Foto: Shutterstock)
FK Agri selger flere produkter til villfugler – jordnøtter fra Argentina, talgboller fra Danmark, villfuglmiks fra Sverige og solsikkefrø fra Bulgaria. – Hos våre leverandører skal alle produkter som inneholder frø testes, sier kommunikasjonssjef Thomas Skjennald i FK Agri. (Foto: Shutterstock)

Over 40 prosent av de undersøkte villfuglblandingene inneholdt spiredyktig floghavre eller hønsehirse. Floghavre sprer seg lett og er vanskelig å bli kvitt når den først har etablert seg, blant annet fordi frø kan ligge mange år i jorda uten å spire.

I henhold til forskrift om floghavre §8 er det forbudt å importere floghavre og produkter som inneholder floghavre, med unntak av import til en virksomhet som i sin videre behandling av produktet, ødelegger spireevnen hos floghavre.

Det er også forbudt å omsette avlinger og produkter som inneholder floghavre.

– Særlig for villfuglblandingene, som inneholder frø av mange forskjellige plantearter, er resultatene nedslående, sier Torgun Johnsen, seniorrådgiver i seksjon planter i Mattilsynet.

– Alle produktene til villfugler som ble undersøkt, kan bidra til spredning av disse ugrasartene. Særlig bruk av villfuglblandingene ser ut til å innebære en større risiko for spredning av hønsehirse og floghavre, enn for eksempel solsikkefrø, sier hun videre.

Hamp på narkotikalisten

Det er forbudt å innføre eller omsette frø som inneholder narkotiske stoffer, eller stammer fra en plante som inneholder narkotiske stoffer.

Cannabis sativa (hamp) står oppført på narkotikalisten i forskrift om narkotika § 4 og er derfor omfattet av forbudet.

Firmaer som importerer og omsetter fôr til villfugler er ansvarlige for å følge regelverket, og at produktene ikke inneholder hamp.

Importørene må være oppmerksomme på at det utilsiktet kan følge med hampfrø selv om hamp ikke er oppgitt som en ingrediens i fôret.

Vil følge opp med kontroll

De enkelte funnene ble fulgt opp med virksomhetene underveis. Overvåking- og kartleggingsprogrammet gjennomføres nå for tredje og foreløpig siste gang. Neste år vil Mattilsynet oppsummere programmet for alle årene og vurdere hva man skal gjøre videre.

– Det er mange importører av slike frøblandinger, rundt 20 her i landet. Hvilke krav stiller dere til disse importørene?

– Det er viktig at importørene sørger for at det blir tatt ut representative prøver av partiene av fuglefrø eller annet fôr som består av hele korn eller frø. De må videre få prøvene analysert for arter som er ulovlig å omsette, eller det er bestemmelser om maksimalt innhold av. Før produktene omsettes må dette være dokumentert. De må ha et system for internkontroll, det kan Mattilsynet kreve, sier Johnsen.

– Vi er nå inne i det siste året for dette kartleggingsprogrammet. Til neste år vil vi følge opp med dokumentasjonskontroll for å se om virksomhetene følger forskriftens krav til prøvetaking og analyse for å unngå forekomst av floghavre i produktene, legger hun til.

– Hvilke land kommer frøblandingene fra?

– De kommer fra ulike land, blant annet flere land i Øst-Europa.

Annonse

Klare regler for floghavre og hamp

– Hva skjer med de partiene som inneholder frø av de uønskede artene?

– Når det gjelder floghavre og hamp, er regelverket lett å forholde seg til. Det er ikke tillatt å omsette produkter som inneholder spiredyktige frø av floghavre og hamp. Mattilsynet fatter derfor vedtak om omsetningsforbud og destruksjon eller retur av varene til eksportlandet, når det gjøres slike påvisninger i blant annet fuglefrø, sier Johnsen.

Når det gjelder meldrøye og ambrosia, er dette arter som begge er regulert i forskrift om fôrvarer.

– Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder umalt korn, skal maksimalt inneholde 1 gram pr. kilo fôr av den giftige soppen meldrøye. Denne type produkter skal heller ikke inneholde mer ambrosiafrø enn 50 mg per kilo. Ambrosiafrø kan forårsake allergi hos dyr og hvis planta etablerer seg i naturen, hos mennesker, sier rådgiveren.

Hønsehirse er hittil ikke regulert, men Mattilsynet har foreslått nulltoleranse for innhold av hønsehirsefrø i norskprodusert såvare.

– Ugraset har de siste årene spredd seg til stadig nye jordbruksområder, og kan gjøre mye skade i landbruket. Neste år vil Mattilsynet oppsummere programmet for alle årene og vurdere hva vi skal gjøre videre, sier Torgun Johnsen.

Produkter fra Argentina, Danmark og Bulgaria

FK Agri selger flere produkter til villfugler – jordnøtter fra Argentina, talgboller fra Danmark, villfuglmiks fra Sverige og solsikkefrø fra Bulgaria.

– Hos våre leverandører skal alle produkter som inneholder frø testes. Dette gjøres av dem som produserer/pakker frøene. Det testes da løpende for floghavre, salmonella, hønsehirse, ambrosia og hamp, og vi får tilsendt protokoller med resultatene. Disse testene gir varene et nummerert sertifikat som følger varen over grensen ved import. Når volumet som sertifikatet gjelder for tar slutt, gjøres nye tester for nye volumer. Alt som tas inn til Norge har slike sertifikater, sier Thomas Skjennald, kommunikasjonssjef i FK Agri.

Fant floghavre i frømiks

Vi er nøye med valg av leverandører og samarbeider kun med veletablerte aktører i Europa, opplyser Plantasjen i en epost til Bondebladet.

– Våre fugleblandinger og meiseboller importeres av vår leverandør Rolli-Pet fra Østerrike, Tyskland og Argentina. Det er vår leverandør som utfører tredjepartskontroll og Mattilsynet som utfører inspeksjoner i etterkant. Vi har funnet floghavre i et parti av frømiks. Partiet ble destruert og vi byttet ut havrekorn til havregryn for å unngå denne risken fremover, skriver Jørgen Haukås, Operation Manager i Plantasjen Norge.

Kontroll av alle partier med frø

Europris importerer fugleblandinger og meiseboller fra Bulgaria.

– Produsenten gjennomfører kontroller på åkeren der de ulike frøene produseres. Det tas ut kontroller av alle partier med frø før de slippes inn i fabrikkens produksjon. Det tas også ut stikkprøver ved behov, skriver kvalitetssjef René Raab Lie i Europris AS i en epost.

Europris tar ut prøver fra leveransene.

– Vi sender ikke inn til Kimen fra hver eneste leveranse lengre, slik kravet var tidligere. Vår produsent har fått opplæring hos Kimen på hvordan de skal håndtere uønskede frø, skriver Raab Lie.

Neste artikkel

Stort gap mellom bransjens og Mattilsynets tall