Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Måtte hasteavlive griser hos bonderådgiver

En Norturabonde som skal gi andre bønder råd om dyrehold, klarte ikke å ta vare på egne griser. Nå må han selv motta råd.

Mattilsynet fant i desember graverende forhold hos flere slaktegrisprodusenter i Rogaland, under en større tilsynskampanje i fylket. Nå er det avdekket kritikkverdige forhold hos en Nortura-rådgiver som skal gi andre bønder råd om dyrehold. Bildet er tatt hos en produsent under tilsynet. Foto: Mattilsynet

Fagpersonen skal gi andre bønder råd om dyrevelferd, men i tilsynsrapporten blir han selv pålagt å motta råd fra andre fagpersoner – for å rette opp i griseholdet ved gården.

Mattilsynet konstaterer at det foreligger mange og alvorlige brudd på dyrevelferdsloven hos bonden, som er en fagperson i Nortura. Det var i desember Mattilsynet avdekket en rekke kritikkverdige forhold, da de kom på uanmeldt besøk hos bonderådgiveren.

Blant annet ble det funnet flere enn ti griser med synlige byller, hovne ledd eller haser. To døde griser ble funnet, og fire griser klarte ikke å reise seg selv. Disse fire måtte hasteavlives, skriver NRK Rogaland fredag.

Nortura: Alvorlig

Assisterende kommunikasjonsdirektør Eskil Pedersen i Nortura sier samvirket ser alvorlig på saken.

– Vi er kjent med saken, og det er ingen tvil om at den er alvorlig. Vi er overrasket og skuffet over det som er kommet fram, fordi slike forhold er uakseptable, sier Pedersen til Bondebladet.

Han viser til at Nortura har klare retningslinjer for dyrevelferd, og at de avdekkede forholdene ikke er i tråd med den standarden Nortura – herunder rådgivere – skal stå for.

Pedersen opplyser at Nortura først ble kjent med saken via NRK, og at samvirket deretter har satt seg inn i rapporten.

– Har flere Nortura-rådgivere brutt dyrevelferdsregelverket?

– Ikke som jeg kjenner til her og nå. Vi har retningslinjer som helt klart slår fast at dyr skal ha god dyrevelferd i tråd med regelverket, noe våre ansatte skal jobbe for. Gjennom denne saken har vi fått eksempler på at disse retningslinjene ikke er fulgt.

De siste månedene er det avdekket flere tilfeller av grov vanskjøtsel innenfor slaktegrisnæringen i Rogaland. Blant annet ble det før jul funnet 100 døde griser hos en slaktegrisprodusent i fylket. Pedersen forteller at Nortura i kjølvannet av disse tilfellene har fulgt opp produsentene som har fått vedtak fra Mattilsynet.

– Vi har gjennomført 1-1-møter, understreket regelverket, og påpekt at vi har en varslingsplikt til å si fra til Mattilsynet dersom vi oppdager at dyrevelferden ikke er ivaretatt.

Annonse

Varsler strengere egentiltak

Pedersen sier Nortura nå ser det som nødvendig å bruke flere virkemidler overfor produsenter med gjentatte avvik og som får vedtak fra Mattilsynet.

– Dette kan være tiltak som å bruke pris mer aktivt framover, for å sørge for at alle ser at det ikke skal lønne seg å ha dårlig dyrevelferd. Tvert imot skal det straffe seg økonomisk.

– Vi kan ikke fortsette å ta imot dyr fra bønder som går på akkord med god dyrevelferd – det vil være et alvorlig tillitsbrudd med forbrukeren som vi ikke kan tillate oss. Vi vil vurdere ikke å sette inn eller hente dyr fra produsenter som ikke tar dyrevelferd på alvor. Det er et drastisk virkemiddel, men det er ekstremt viktig for oss at dyrevelferden er godt ivaretatt, sier Pedersen.

Dyrevernalliansen kritisk

Dyrevernalliansen mener det er spesielt ille at den aktuelle bonden er fagperson med ansvar for å gi råd til andre bønder om dyrevelferd. De mener Nortura ikke gjør nok for å rydde opp.

– Nortura har sikkert hatt gode intensjoner, men dette burde de startet med lenge før, og gått grundigere til verks. Dersom det er slik det ser ut i fjøset etter Norturas rådgivning, stiller vi spørsmål ved effekten, sier kommunikasjonsrådgiver Kaja Efskind i Dyrevernalliansen til NRK Rogaland.

Bonden vil ordne opp

Mattilsynet opplever at Norturarådgiveren viser vilje til å ordne opp i de uverdige forholdene i grisefjøset.

– Han synes selv at dette er veldig beklagelig, og har allerede vært i dialog med Mattilsynet. Han ønsker å få lukket avvikene som ligger der, og er samarbeidsvillig og ønsker å rydde opp, sier regionsjef Torgeir Erfjord i Nortura til NRK Rogaland.

Neste artikkel

Punger ut for villsvingjerde ved danskegrensa