Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Matproduksjon stadig mer avhengig av noen få land

Kun noen få land brødfør nå store deler av verden, fastslår forskningsinstitutt.

Foto: Ragna Kronstad
Foto: Ragna Kronstad

En ny rapport fra Chatham House viser hvordan store deler av verdens befolkning er avhengig av kun noen få lands produksjon og transport av mat. Rapporten har kartlagt hele verdens handel med mat.

Mange avhengig av få

I august besøkte rapportforfatteren, Rob Bailey, Norge for å delta på en workshop om klimaendringer og matproduksjon.

– Matsystemene er i økende grad avhengig av handel og transport. Et lite antall kornkammer brødfør nå store deler av verden, sa Bailey, ifølge Norsk Landbrukssamvirke.

Han viser til at matproduksjonen i verden blir stadig mer spesialisert.

Annonse

– Produksjonsutviklingen knyttet til de kornsortene som utgjør den største delen av verdenshandelen, har ført til en geografisk konsentrasjon av kaloriproduksjonen til Midtvesten i USA, Brasil, Europa inkludert Svartehavsområdet og India, forklarte Bailey.

Ifølge rapporten, går store deler av den internasjonale handelen med landbruksvarer gjennom et lite antall knutepunkter av viktig infrastruktur.

– Enkelte veier, havner og jernbanelinjer er særlig viktige for eksport av store volumer fra USA, Brasil og landene rundt Svartehavet, sa Bailey på workshopen.

Sårbart

Fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp, mener rapporten viser hvor sårbare vi er om noe skulle skje med de landene som produserer og transporterer mat.

– I en tett sammenvevd verden som i større grad blir preget av klimaendringer, kan også rike industriland oppleve problem knyttet til matsikkerhet, sier han.

Neste artikkel

80 prosent av bøndene ønsker aldri å pensjonere seg helt